Vlagprotocol

Het vlagprotocol van de gemeente Tholen kent, naast het hijsen van de Nederlandse vlag conform het landelijke vlagprotocol, ook ruimte voor het hijsen van andere vlaggen. Voor dit laatste is een extra vlaggenmast beschikbaar gesteld en gelden de volgende regels.

Vlagprotocol voor extra vlaggenmast

Organisaties en verenigingen die willen vlaggen voor specifieke situaties, kunnen gebruik maken van de mast om hun eigen vlag te hijsen. De vlag kan gehesen worden voor het bekendmaken van:

  • Een collecte of goed doel;
  • Een sociaal-culturele activiteit of evenement;
  • Een bijzondere gelegenheid, met dien verstande dat voor het vlaggen voor bepaalde landen alleen vlaggen wordt toegestaan voor door Nederland erkende landen/mogendheden;
  • Een (inter)nationale themadag.

Hierbij kan gedacht worden aan de regenboogvlag, een vlag van de Hartstichting of de vlag van een land dat heeft bijgedragen aan de bevrijding van ons land van de Tweede Wereldoorlog op Bevrijdingsvlag.

Landelijk vlagprotocol

Daarnaast blijft de gemeente het landelijke vlagprotocol hanteren. Dat betekent dat bij bepaalde gelegenheden, zoals Koningsdag of Nationale Bevrijdingsdag, de Nederlandse vlag wordt gehesen. Een overzicht van de vaste dagen waarop wordt gevlagd, vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Het landelijke vlagprotocol gaat ervan uit dat er op zondag niet wordt gevlagd. Het aangepaste vlagprotocol blijft deze regel ook aanhouden. Vlaggen kan op de dag voor of na de zondag.

Afspraken voor het gebruik van de vlaggenmast

Wil een organisatie of vereniging gebruik maken van de vlaggenmast, dan gelden er een aantal afspraken;

  • Wie het eerst komt, het eerst maalt. De organisatie die als eerste met een aanvraag komt, gaat voor. Er zijn echter bepaalde themadagen die vaststaan waarop een organisatie graag wil vlaggen. Deze dagen zijn dus al vastgelegd.
  • Er mag maximaal 1 week worden gevlagd. Is er in de vlagperiode een (inter)nationale themadag, dan gaat die voor.
  • De te gebruiken vlag mag afmetingen hebben van maximaal 1.50 x 2.25 meter.
  • Indien het vlaggen leidt tot verstoring van de openbare orde en veiligheid is de burgemeester bevoegd de vlag direct te doen verwijderen.
  • De vereniging of organisatie zorgt zelf voor het hijsen en neerhalen van de vlag. Haalt de vereniging of organisatie de vlag niet zelf neer na de afgesproken tijd, dan verwijdert de gemeente de vlag.
  • Aanvragen om de vlaggenmast te mogen gebruiken dienen uiterlijk 5 werkdagen voor de gewenste vlagperiode per e-mail te worden ingediend op het mailadres info@tholen.nl. Deze aanvraag dient de naam van de vereniging of organisatie, naam en telefoonnummer van de contactpersoon en de dag (bij themaweken: de dagen) waarop men van de vlaggenmast gebruik wenst te maken bevatten.