Vlagprotocol

De gemeente Tholen heeft een aangepast vlagprotocol. Voorheen werd altijd het landelijke vlagprotocol gehanteerd. Hierin was alleen het hijsen van de Nederlandse vlag opgenomen. In het aangepaste vlagprotocol is er echter ook ruimte voor het hijsen van andere vlaggen. Wat houdt  de aanpassing verder precies in?

Aangepast vlagprotocol

Speciaal voor het aangepaste vlagprotocol is een extra vlaggenmast beschikbaar gesteld. Deze vlaggenmast is bij de vier andere vlaggenmasten voor het gemeentehuis geplaatst. Organisaties en verenigingen die willen vlaggen voor specifieke situaties, kunnen vanaf nu gebruik maken van de mast om hun eigen vlag te hijsen.

De vlag kan gehesen worden voor het bekend maken van:

  • een collecte of goed doel;
  • een sociaal-culturele activiteit of evenement;
  • een bijzondere gelegenheid;
  • een (inter)nationale themadag.

Landelijk vlagprotocol

Daarnaast blijft de gemeente het landelijke vlagprotocol hanteren. Dat betekent dat bij bepaalde gelegenheden, zoals Koningsdag of Nationale Bevrijdingsdag, de Nederlandse vlag wordt gehesen. Een overzicht van de vaste dagen waarop wordt gevlagd, vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Als de Nederlandse vlag hangt, worden alle andere vlaggen aan de andere vlaggenmasten gestreken.

Het landelijke vlagprotocol gaat ervan uit dat er op zondag niet wordt gevlagd. Het aangepaste vlagprotocol blijft deze regel ook aanhouden. Vlaggen kan op de dag voor of na de zondag. 

Afspraken voor het gebruik van de vlaggenmast

Wil een organisatie of vereniging gebruik maken van de vlaggenmast, dan gelden er een aantal afspraken;

  • Wie het eerst komt, die het eerst maalt. De organisatie die als eerste met een aanvraag komt, gaat voor. Er zijn echter bepaalde themadagen die vaststaan, waarop een organisatie graag wil vlaggen. Deze dagen zijn vastgelegd.
  • Meerdere dagen vlaggen. Een organisatie mag op meerdere dagen vlaggen, bijvoorbeeld tijdens een collecteweek. Is er in die week echter een (inter)nationale themadag, dan gaat die voor.
  • Hijsen en neerhalen. De vereniging of organisatie zorgt zelf voor het hijsen en neerhalen van de vlag. Haalt de vereniging of organisatie de vlag niet zelf neer na de afgesproken tijd, dan verwijdert de gemeente de vlag. Daarvoor wordt  25,00 in rekening gebracht.

Aanvraag indienen

Wil een organisatie of vereniging de vlaggenmast gebruiken, dan moet de aanvraag uiterlijk vijf werkdagen vooraf per e-mail ingediend zijn. Dat kan via e-mailadres Huisvestingservices@tholen.nl. Wat moet er in deze mail staan? De naam van de vereniging of organisatie, de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon en de periode wanneer er gevlagd gaat worden.