Het gemeentehuis van Tholen

Het gebouw is ontworpen door Sturm Architecten in Roosendaal. Het nieuwe gemeentehuis is gebouwd door Ballast Nedam Zuid uit Eindhoven, Ing. Bureau Wolter & Dros uit Amersfoort en Paree B.V. Elektro-Telecom uit 's Heerenbroek.

Ballast Nedam Zuid voerde de bouwkundige werkzaamheden uit. Werktuigbouwkundige werkzaamheden zijn uitgevoerd door Ing. Bureau Wolter & Dros en Paree B.V. Elektro-Telecom heeft gezorgd voor de elektrotechnische werkzaamheden.

Nieuwe huisvesting oud archief

De gemeenteraad besloot in 2004 dat het oud-archief ook een plaats moest krijgen in het nieuwe gemeentehuis. De wet stelt hoge eisen aan de huisvesting voor een oud-archief. Het nieuwe gemeentehuis voorziet hierin. De kelder vormt een moderne en geschikte bewaarplaats voor het materiaal uit het oud-archief. De gemeente Tholen heeft veel waardevol historisch materiaal dat wordt gekoesterd als gezamenlijk erfgoed. Het materiaal is afkomstig uit alle voormalige gemeenten die nu de gemeente Tholen vormen.