Contactpersoon voor inwoners

Heeft u een idee waarvoor u hulp nodig heeft van de gemeente? Wilt u samenwerken met de gemeente aan een project of burgerinitiatief? Weet u niet direct bij wie of welke afdeling u terecht kunt? Dan kunt u contact opnemen met onze burgercontactfunctionaris, de heer Mark Leune, via telefoonnummer 140166

Informatie voor inwoners

Voor inwoners kan het lastig zijn om de juiste wegen te vinden bij het realiseren van initiatieven in de samenleving. De burgercontactfunctionaris zorgt voor hulp, begeleiding en informatie in het gemeentehuis. Ook zorgt hij voor hulp bij het leggen van verbindingen tussen al bestaande initiatieven, door de juiste mensen met elkaar in contact te brengen.