Regionaal Bureau Leerplicht

Zeven gemeenten van de Oosterschelderegio hebben hiervoor het Regionaal Bureau voor Leerplicht (RBL) opgericht. Het RBL helpt jongeren, ouders en scholen bij het oplossen van problemen die een succesvolle schoolcarrière in de weg staan. Het RBL bestaat uit de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen.

Het RBL is gevestigd in het stadskantoor te Goes, M.A. de Ruijterlaan 2, 4461 GE Goes, Telefoon: 0113249780 e-mail: rbl@goes.nl. website: www.lereninzeeland.nl.

Verlof of vrijstelling van school

Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind zonder goede redenen niet naar school, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Als ouders of verzorgers van het kind kunt u onder bepaalde voorwaarden bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen.