Leerlingenvervoer aanvragen

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Misschien komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente.

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. Het Loket Leerlingenvervoer verzorgt de aanvragen voor het vervoer voor kinderen uit de gemeente Tholen, Goes, Noord-Beveland, Kapelle en Schouwen-Duiveland. Dit kan zijn door:

 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind;
 • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer;
 • de gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi.
Inloggen met DigiD Leerlingenvervoer aanvragen Vraag, melding of klacht Aanvullende aanvraag leerlingenvervoer Declaratie leerlingenvervoer indienen

Uw kind komt niet zomaar in aanmerking voor de regeling.

Het leerlingenvervoer is bestemd voor de leerling:

 • Op het basisonderwijs (BO) waarbij de ouders overwegende bezwaren hebben tegen de richting van dichtbij gelegen bijzondere scholen of openbaar onderwijs;
 • Op het basisonderwijs die door een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap niet in staat is om de school zelfstandig te bezoeken (SBO);
 • Op een speciale school voor basisonderwijs (SO);
 • Op een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs V(S)O die door een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap niet in staat is de school zelfstandig (via fiets of openbaar vervoer) te bezoeken;
 • Voor scholen voor (speciaal) basisonderwijs (S)BO als de leerling door een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap niet in staat is de school zelfstandig te bezoeken. Hiernaast dient de leerling minimaal zes kilometer van de dichtstbijzijnde school te wonen.

Wat valt er niet onder het leerlingenvervoer:

 • Vervoer naar medische of paramedische behandeling;
 • Vervoer dat buiten, de door de inspectie van onderwijs, vastgestelde schooltijden valt;
 • Vervoer voor lesuitval en examens;
 • Vervoer van en naar schoolreisjes, sportdagen, verenigingen, etc.;
 • Vervoer van en naar logeerhuizen, kinderdagverblijven of buitenschoolse opvang.

Probeer wel eerst na te gaan of uw kind geen recht heeft op een andere vergoeding, zoals de ov-jaarkaart.

De aanvraag kunt u online doen zoals u gewend bent op deze website of op de website van het Loket Leerlingenvervoer.

Zo vraagt u leerlingenvervoer aan:

 • U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • het burgerservicenummer van uw kind
  • uw bankrekeningnummer
  • uw loonstrook of IB60-formulier (inkomensverklaring)
  • het adres van de school
  • de reisduur met het openbaar vervoer
  • de afstand van de woning naar school

Voor de online aanvraag heeft u een DigiD inlogcode nodig. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl

Mogelijk betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het verzamelinkomen van twee jaar terug. Als u een vergoeding voor eigen vervoer of openbaar vervoer ontvangt, wordt de eigen bijdrage hierop in mindering gebracht. Mocht uw kind met de taxi gaan dan ontvangt u hiervoor een rekening.

Wanneer u vragen heeft over leerlingenvervoer dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Loket Leerlingenvervoer, e-mail: info@loketleerlingenvervoer.nl of Tel. 0113-397177.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.
1