Geluidshinder, ontheffing, knalbeleid

Bij bepaalde activiteiten die u uitvoert, kunt u overlast van geluid veroorzaken. Bijvoorbeeld als u bouwmachines of geluidsapparatuur gebruikt. U hebt hiervoor een ontheffing nodig van de gemeente. Horecabedrijven kunnen deze ontheffing ook aanvragen. Bijvoorbeeld als zij een avond met live muziek organiseren. Andere bedrijven die geluidsoverlast veroorzaken moeten meestal een omgevingsvergunning aanvragen.

Melden gebruik knalapparatuur (pdf, 589 KB) Beleidsregels gebruik knalapparatuur (pdf, 725 KB)

De gemeente bepaalt of u de ontheffing geluidhinder krijgt. De gemeente kan bepaalde regels verbinden aan de ontheffing. Aan deze regels moet u zich houden. Meestal hebt u de ontheffing geluidhinder nodig als u activiteiten uitvoert buiten de normale werktijden. U hebt de ontheffing onder andere nodig voor de volgende activiteiten:

  • Een tijdelijke activiteit in de open ruimte, zoals een buurtfeest, braderie of rally;
  • Berichten of muziek laten horen door luidsprekers op voertuigen;
  • Achtergrondmuziek laten horen in winkelstraten;
  • Het gebruik van speeltoestellen die geluid maken;
  • Het gebruik van bouwmachines;
  • Het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen.

Organiseert u een buurtfeest, braderie of rally? Dan hebt u vaak ook een evenementenvergunning nodig.

Knalapparatuur aanmelden

Als u knalapparatuur wilt gebruiken om schade aan vruchten en gewassen door vogels te voorkomen dan moet u daarvoor minimaal één dag van te voren een melding doen bij de gemeente. Lees voordat u een melding gaat doen eerst de regelgeving voor het gebruik van knalapparatuur.

Meldingenoverzicht voor omwonenden

In het meldingenoverzicht kunnen omwonenden kijken of een agrarische ondernemer een melding heeft gedaan. Zo ja, dan mogen (afhankelijk van de grootte van het perceel) één of meerdere knalapparaten 6 tot 10 weken gebruikt worden. Wanneer een agrarische ondernemer zich niet aan de voorwaarden houdt, kunnen omwonenden een klacht indienen bij de gemeente.

Meldingen van ondernemers:

  • Geen meldingen