Bouwgrond aanvragen

Wilt u bouwgrond kopen? U vraagt dit aan bij de gemeente.

De gemeente regelt de uitgifte van bouwgrond. Op een stuk bouwgrond kunt u bijvoorbeeld een huis of een bedrijf bouwen.

De voorwaarden voor bouwgrond aanvragen zijn onder andere:

 • U houdt zich aan het omgevingsplan. In het omgevingsplan staat wat u mag bouwen en hoe het eruit moet zien. Vroeger heette dit het bestemmingsplan.
 • U geeft een bouwplan door bij uw aanvraag. Uw bouwplan voldoet aan een eventueel beeldkwaliteitsplan en overige bouwregels.

Zo doet u een aanvraag van bouwgrond:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Op een kaart ziet u welke grond de gemeente verkoopt. U kunt meteen bouwgrond aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft uw bouwplan door aan de gemeente. Een goed bouwplan bevat:
  • de adresgegevens van de contactpersoon
  • om welke bouwgrond het gaat, hoe groot het is en waar het ligt
  • gegevens over wat u er wilt bouwen
  • wanneer het om een bedrijf gaat: gegevens over de milieubelasting, het verkeer en de parkeerplekken

Afhankelijk van de situatie heeft u ook nodig:

 • een huisvestingsvergunning
 • een bedrijfsplan
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel

Bij de uitgifte van bouwgrond gaat het om een verkoopovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.