Omgevingsvergunning op een andere naam zetten

U kunt uw omgevingsvergunning op een andere naam laten zetten. U draagt de vergunning dan over. U meldt bij de gemeente dat u de omgevingsvergunning wilt overdragen.

U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd en gekregen. Dan staat de vergunning op uw naam. U kunt uw omgevingsvergunning op een andere naam laten zetten. Alle afspraken en toestemmingen gelden dan voor de persoon aan wie u de vergunning overdraagt.

U heeft bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd voor een verbouwing. U gaat verhuizen voor u met verbouwen begint. Wil de nieuwe eigenaar doorgaan met de verbouwing? Dan kunt u de gemeente vragen om de vergunning op naam van de nieuwe eigenaar te zetten. 

De voorwaarden voor het overdragen van een omgevingsvergunning zijn:

 • U heeft de vergunning gekregen van de gemeente.
 • U doet de melding minimaal een maand van tevoren.

Zo meldt u dat u de omgevingsvergunning wilt overdragen:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Het Omgevingsloket geeft aan welke gegevens u moet doorgeven. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
 • Uw naam en adres.
  • De naam en het adres van degene die de vergunning krijgt.
  • Voor welke activiteit u de vergunning heeft.
  • Het kenmerk van de omgevingsvergunning.
  • Wanneer de omgevingsvergunning over moet gaan op de andere persoon.

Binnen 6 weken krijgt u bericht dat de omgevingsvergunning is overgedragen.

Het overdragen van de omgevingsvergunning is een administratieve handeling en geen inhoudelijk besluit. U kunt geen bezwaar maken tegen de wijziging.