Obstakel op de openbare weg plaatsen

Inloggen met DigiD Ontheffing plaatsen voorwerp Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Ontheffing plaatsen voorwerp

Een bouwkeet of grote container kan handig zijn bij een verbouwing. Maar u mag niet altijd een obstakel op de openbare weg (laten) plaatsen. Soms heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig.

Een obstakel is bijvoorbeeld:

 • een container
 • een steiger
 • een hoogwerker
 • een (bouw)keet

U kunt volstaan met het doen van een melding als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het voorwerp wordt niet langer geplaatst dan strikt noodzakelijk en is in ieder geval niet langer dan dertig dagen aanwezig;
 • Er moet minimaal 3,5 meter vrije doorgang overblijven op de rijbaan voor de hulpdiensten en het overige verkeer en er moet een vrije loopruimte voor voetgangers op het voetpad overblijven met een breedte van minimaal 1,2 meter;
 • De openbare weg mag niet worden afgesloten en brandkranen, putten en kolken moeten beschikbaar blijven;
 • Het voorwerp levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid;
 • Het voorwerp moet voldoende zichtbaar zijn, er moet verlichting aanwezig zijn;
 • Containers worden indien mogelijk geplaatst op parkeerplaatsen (niet op gehandicaptenparkeerplaatsen);
 • Open containers moeten ’s nachts worden afgedekt;
 • Een kraan moet op rijplaten worden geplaatst;
 • De plaats waar het voorwerp heeft gestaan wordt schoon en onbeschadigd achtergelaten en schade die ontstaat door het plaatsen van het voorwerp zijn voor rekening van de aanvrager;
 • De aanvrager stelt omwonenden op de hoogte.

Als u hier niet aan voldoet dan moet u een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket

Zo vraagt u toestemming aan om een obstakel op de weg te (laten) plaatsen:

 • U overlegt eventueel met de gemeente.
 • Vraag de ontheffing online aan via de buttons op deze pagina. Personen loggen in via DigiD en organisaties via eHerkenning.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.