Oops, an error occurred! Code: 2024072405580181d52f7b Event:

Object plaatsen onder een hoogspanningsleiding

Voor schriftelijk toestemming van Tennet neemt u eerst contact op met dit bedrijf.

Voor het plaatsen van een object onder een hoogspanningsleiding heeft u ontheffing nodig. U vraagt dit aan bij de gemeente.

Het is verboden om in de buurt van hoogspanningslijnen voorwerpen, bomen of andere objecten hoger dan 2 meter te plaatsen. Bouwwerken die bij de hoogspanningsleiding zelf horen, kunnen hierop een uitzondering zijn. Wilt u toch een hoog object plaatsen? Dan heeft u een vergunning nodig.

Daarnaast heeft u schriftelijke toestemming nodig van Tennet. Dit bedrijf is de beheerder van het hoogspanningsnetwerk in Nederland.

De voorwaarden voor een vergunning zijn onder andere:

 • De elektrische spanning laat de werkzaamheden toe.
 • U geeft een onderbouwde reden.

Zo vraagt u een vergunning aan voor het plaatsen van een object onder een hoogspanningsleiding:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een ontheffing nodig heeft. U kunt de ontheffing meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft door:
 • waar u het object wilt plaatsen
 • welk soort object het is
 • hoe groot het object is
 • waarom u het object wilt plaatsen
 • eventueel de datum en het tijdstip van de plaatsing

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Tennet reageert binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.