Mobiele puinbreker gebruiken

U doet de melding minimaal 2 werkdagen voordat u de mobiele puinbreker gaat gebruiken.

Tegen een melding is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Het gebruik van een mobiele puinbreker kan overlast geven. Meld daarom vooraf dat u de puinbreker gaat gebruiken.

U heeft vaak veel afval als u gaat slopen, bouwen of verbouwen. U kunt een mobiele puinbreker gebruiken om het afval klein te maken. Omdat een mobiele puinbreker overlast kan geven, meldt u het gebruik bij de gemeente.

De belangrijkste voorwaarden voor het gebruik van een mobiele puinbreker zijn:

 • Er is iemand aanwezig die met gevaarlijke stoffen om kan gaan
 • Er is iemand aanwezig die weet:
  • wanneer de puinbreker gebruikt mag worden
  • hoe de puinbreker gebruikt moet worden

Zo meldt u het gebruik van een mobiele puinbreker:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een melding moet doen. Dit kunt u meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft aan:
  • waar u de puinbreker wilt gebruiken (adres of locatie)
  • de naam en het adres van degene die de puinbreker gaat gebruiken (eventueel ook de gegevens van de opdrachtgever) 
  • om hoeveel en welk soort bouw- en sloopafval het gaat
  • hoe hoog het geluidsniveau van de mobiele puinbreker is (in decibellen, dB(A))
  • wanneer u begint met de werkzaamheden en hoe lang u de puinbreker gebruikt
  • Huurt u de puinbreker? Het verhuurbedrijf kan u mogelijk helpen bij het doen van de melding.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.