Kamers verhuren

Wilt u kamers in uw woning of pand verhuren? Dan heeft u altijd een vergunning voor kamerverhuur nodig. Deze vergunning kunt u aanvragen bij de gemeente en moet geregeld zijn voordat u kamers verhuurt.

Door het afgeven van vergunningen kan de gemeente de kamerverhuur spreiden en de kans op overlast verminderen. Denk aan overlast van geluid, te veel mensen in een pand of extra onderhoud aan het pand en de tuin.

Wilt u tijdelijk een kamer verhuren? En bent u niet de eigenaar van uw woning? Dan is er sprake van onderhuur. Kijk in uw huurcontract of u de kamer mag onderverhuren. Geef het ook door aan uw verhuurder als u uw kamer gaat onderverhuren.

De voorwaarden om een vergunning voor kamerverhuur aan te vragen zijn:

 • U bent eigenaar van het pand of van de woning.
 • U verhuurt kamers aan maximaal 4 personen. Daarbij moet u voldoen aan de wettelijke regels die gelden voor verhuur van kamers zoals de grootte van de kamer.
 • De kamers worden gebruikt als hoofdverblijf.
 • Alle bewoners maken gebruik van 1 of meer gemeenschappelijke ruimten, zoals keuken, badkamer of toilet.
 • Er is voldoende parkeerrtuimte in de directe omgeving van de woning.
 • Er is een beheerplan. Daarin moet onder andere staan: 
  • aan welke doelgroep u de kamers verhuurt;
  • wat de rechten en plichten zijn van de huurder;
  • wat de rechten en plichten zijn van de verhuurder.
 • Aangetoond moet worden dat er door de verhuur geen overlast verwacht wordt in de buurt.

Zo vraagt u een vergunning voor kamerverhuur aan:

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.