Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

U kunt bij de gemeente informatie opvragen over de kwaliteit en eventueel aanwezige verontreinigingen van de grond onder uw woning of uw bedrijf.

Deze gegevens kunt u nodig hebben bij de aankoop (of verkoop) van onroerend goed of het aanvragen van een hypotheek. Milieukundige adviesbureaus hebben deze (historische) informatie ook nodig voor het uitvoeren van een bodemonderzoek.

U kunt naar behoefte informatie opvragen over onder meer:

  • de aan- of afwezigheid van particuliere, ondergrondse olietanks
  • de aan- of afwezigheid van (voormalige) boomgaarden en stortplaatsen
  • bodemonderzoeken die op het perceel hebben plaatsgevonden
  • de algemene bodemkwaliteit op basis van de bodemkwaliteitskaart
  • de aanwezigheid van huidige en voormalige (bedrijfs)activiteiten die de bodemkwaliteit hebben kunnen beïnvloeden.

Wat moet ik doen?

Doe een opvraag voor bodeminformatie door in het blok hiernaast een keuze te maken. Bedrijven worden uitgenodigd in te loggen met eHerkenning en burgers met DigiD, zodat u uw gegevens niet in hoeft te voeren. Bodeminformatie opvragen zonder eHerkenning of Digid is ook mogelijk. 

Hoe werkt het?

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij deze in behandeling. Wij streven er naar uw aanvraag binnen vijf werkdagen af te handelen.

Wat kost het?

De kosten worden overeenkomstig de Legesverordening (Tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 10 - Gemeentearchief) in rekening gebracht (maximaal een half uur).

Contactgegevens

Mocht u verder nog vragen hebben of wanneer u dossiers wilt inzien, dan kunt u contact opnemen met de gemeente: Tel. 14 0166.

Wet en regelgeving