Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Heeft u een laag inkomen en wilt u voor lage kosten uitgebreid verzekerd zijn?

Maak dan gebruik van de Collectieve Zorgverzekering die gemeente Tholen samen met zorgverzekeraar VGZ aanbiedt. De gemeente betaalt een gedeelte van uw zorgverzekering en u profiteert van vele extra’s. De Collectieve Zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering.

Uw voordeel

  • De gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering;
  • U krijgt korting op de basisverzekering;
  • U krijgt ruime vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen, fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdragen Wmo;
  • VGZ accepteert iedereen, zonder medische keuring;

Premie 2021

 

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
 

Totale Premie
Compleet

Totale Premie
Compleet
Eigen Risico € 0,-

Premie € 166,90 p/m € 196,30 p/m
Bijdrage van de gemeente € 23,- p/m € 40,- p/m
Te betalen premie € 143,90 p/m € 156,30 p/m

Let op: Gedurende het lopende jaar is het niet mogelijk om over te stappen en gebruik te maken van het pakket "Totale Premie Compleet met Eigen Risico € 0,-".

Kom ik in aanmerking?

U komt voor de collectieve zorgverzekering in aanmerking als u een laag inkomen hebt. U hebt een laag inkomen als het netto gezamenlijk inkomen van u en uw eventuele partner lager is dan de bedragen die in de tabel staan.

Let op: Indien u momenteel niet bij VGZ verzekerd bent mag u alleen overstappen naar VGZ per 1 januari 2021 en u geen betalingsachterstand heeft bij uw huidige zorgverzekeraar. Ook al is deze maar een paar euro.

  

Scroll onderstaande tabel om meer te zien

Maximaal netto maandinkomen
inclusief vakantiegeld

leeftijd Jonger dan de AOW leeftijd Ouder dan de AOW Maximaal aan vermogen  
Alleenstaande  € 1.164,93  € 1.320,69  € 6.225,-

Alleenstaande
ouder

 € 1.164,93  € 1.302,69  € 12.450,-

Echtpaar/
samenwonend

 € 1.664,19  € 1.767,57  € 12.450,- 

Wat moet ik doen?

Aanmelden, wijzigen pakket, verlengen of stopzetten?

Via de knop collectieve zorgverzekering dient u in te loggen met uw DigiD-code. Vervolgens heeft u de volgende opties:

  • uzelf en uw eventuele partner en kinderen aanmelden;
  • uw huidige collectieve zorgverzekering via de gemeente Tholen stopzetten;
  • een wijziging van uw huidige collectieve pakket doorgeven.

Het is belangrijk dat uw keuze en eventuele bewijsstukken uiterlijk 6 december 2020 door de gemeente zijn ontvangen.

Belangrijk

De Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn in principe toereikende en passende voorzieningen. Dit betekent dat u geen bijzondere bijstand kunt vragen voor medische kosten.

Wat gebeurt er verder?

De gemeente neemt een besluit naar aanleiding van uw gekozen optie waarna u een digitaal bericht ontvangt op uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP). Vervolgens informeert de gemeente VGZ en zorgt de VGZ voor de verdere afwikkeling zoals het versturen van uw polis.

Als u mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering zorgt de gemeente voor de betaling van de maandelijkse gemeentelijke bijdrage.

Hulp nodig of hebt u een vraag?

Voor vragen over uw polis en de vergoedingen kunt u bellen naar VGZ Gemeentepakket via telefoonnummer 0900 – 77 99 771. 

Voor vragen over de voorwaarden om deel te mogen nemen (inkomens- en vermogensgrens) kunt u contact op met gemeente Tholen via telefoon nummer 14 0166.

Wet en regelgeving