Collectieve Zorgverzekering

Informatie:

U kunt elk jaar opnieuw uw eigen zorgverzekering kiezen. Wilt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Zeg uw huidige zorgverzekering voor 1 januari op.

De gemeente biedt een collectieve zorgverzekering aan. Dit bespaart u geld. U kunt hier gebruik van maken als u een minimuminkomen heeft.

Collectieve zorgverzekering Inloggen met DigiD Verlengen collectieve zorgverzekering Vergoedingenoverzicht 2024 (pdf, 6 MB)

Heeft u een laag inkomen en wilt u voor lage kosten uitgebreid verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de Collectieve Zorgverzekering die gemeente Tholen samen met zorgverzekeraar VGZ aanbiedt. De gemeente betaalt een gedeelte van uw zorgverzekering en u profiteert van vele extra’s. De Collectieve Zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering.

Uw voordeel

 • De gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering
 • U profiteert van vele extra's (zie vergoedingenoverzicht)
 • VGZ accepteert iedereen, zonder medische keuring

Premie 2024

Afhankelijk van uw pakketkeuze is er een premiebedrag. Dit is het bedrag dat door VGZ maandelijks wordt afgeschreven van uw rekening. Vervolgens ontvangt u van de gemeente maandelijks een bedrag terug op uw rekening. Daardoor zijn uw kosten per maand lager. Dat bedrag ziet u in de laatste kolom.

Let op: Gedurende het kalenderjaar is het niet mogelijk om over te stappen en gebruik te maken van het pakket ‘VGZ gemeentepakket Compleet met € 0 eigen risico’.

Pakketkeuze Premiebedrag VGZ Bijdrage gemeente Uw kosten aan premie per maand
VGZ gemeentepakket Compleet € 201,20 € 33,00 € 168,20
VGZ gemeentepakket Compleet met € 0 eigen risico € 230,10 € 50,00 € 180,10

Kom ik in aanmerking?

U komt voor de collectieve zorgverzekering in aanmerking als u een laag inkomen hebt. U hebt een laag inkomen als het netto gezamenlijk inkomen van u en uw eventuele partner lager is dan de bedragen die in de tabel staan. Vanaf 1 januari 2023 betreft dit 130% van het sociaal minimum; maximum netto maandinkomen, inclusief vakantietoeslag.

Let op: Indien u momenteel niet bij VGZ verzekerd bent mag u alleen overstappen naar VGZ per 1 januari van het komende kalenderjaar. Ook mag u geen betalingsachterstand hebben bij uw huidige zorgverzekeraar. Ook al is deze maar een paar euro. 

Maximaal netto maandinkomen inclusief vakantiegeld (2024)

Leefvorm Tot pensioenleeftijd Vanaf pensioenleeftijd Vermogensgrens
Alleenstaande € 1.668,98 € 1.853,49 € 7.575,00
Alleenstaande ouder € 1.668,98 € 1.853,49 € 15.150,00
Gehuwden/samenwonenden € 2.384,25 € 2.512,02 € 15.150,00

Dit zijn de bedragen voor 2023. De nieuwe normbedragen voor 2024 worden landelijk op 01-01-2024 bekend gemaakt. De verwachting is dat deze niet veel afwijken van de bedragen voor 2023.

Aanmelden en/of wijzigen pakket?

Via de knop collectieve zorgverzekering wordt u doorverwezen naar gezondverzekerd.nl. Vervolgens kunt u uw pakket kiezen en middels de stappen het volgende doorgeven:

 • uzelf en uw eventuele partner en kinderen aanmelden;
 • een wijziging van uw huidige collectieve pakket doorgeven.

Wilt u verlengen?

Via de knop verlengen collectieve zorgverzekering dient u in te loggen met uw DigiD-code.

Het is belangrijk dat uw keuze en eventuele bewijsstukken uiterlijk 11 december 2023 door de gemeente zijn ontvangen.

Belangrijk

De Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn in principe toereikende en passende voorzieningen. Dit betekent dat u geen bijzondere bijstand kunt vragen voor medische kosten.

Wat gebeurt er verder?

De gemeente neemt een besluit naar aanleiding van uw gekozen optie waarna u een digitaal bericht ontvangt op uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP). Vervolgens informeert de gemeente VGZ en zorgt de VGZ voor de verdere afwikkeling zoals het versturen van uw polis.

Als u mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering zorgt de gemeente voor de betaling van de maandelijkse gemeentelijke bijdrage.

Hulp nodig of hebt u een vraag?

Voor vragen over uw polis en de vergoedingen kunt u bellen naar VGZ Gemeentepakket via telefoonnummer 0900 – 77 99 771. 

Voor vragen over de voorwaarden om deel te mogen nemen (inkomens- en vermogensgrens) kunt u contact op met gemeente Tholen via telefoon nummer 14 0166.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.