Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Stichtingen, verenigingen en belangengroepen die zich bezighouden met kunstzinnige vorming kunnen subsidie aanvragen. Geeft uw organisatie muziek-, dans- en literatuurlessen of onderwijs in beeldende kunst, nieuwe media, theater en amateurkunst? Dan komt u waarschijnlijk voor subsidie in aanmerking.

Hoe werkt het?

Alleen organisaties of belangengroepen zonder winstoogmerk kunnen subsidie krijgen. De subsidie moet voor de sluitingsdatum worden aangevraagd.

Contactgegevens

Vraag de subsidie aan bij de gemeente. U krijgt te horen of u subsidie krijgt. De gemeente bepaalt ook welke soort subsidie er voor u is.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.