Op weg naar een duurzame energiebalans

Wie denkt aan duurzaam, denkt al gauw aan een schoon milieu, groen, natuur en op een goede manier omgaan met brandstoffen. Duurzaam staat voor het voorzien in de levensbehoeften van nu, zonder de behoeften van de toekomst en toekomstige generaties tekort te doen. Waar moet duurzaam Tholen op inzetten op het gebied van energie en klimaat, mobiliteit, ondernemen en gedrag, bouwen en wonen en leefomgeving? De gemeenteraad van Tholen denkt hier hard over na!

 

De gemeenteraad verzamelt eerst zoveel mogelijk informatie voor het toekomstige duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Op 29 en 30 juni deelden experts uit het bedrijfsleven hun visies over dit onderwerp al, op maandag 14 en woensdag 16 september zijn de experts onder de Thoolse inwoners aan de beurt. Zij presenteren 8 goede ideeën, duurzame initiatieven en concrete projecten aan de raad. Deze presentaties worden gestreamd door Omroep Tholen en zijn ook te volgen via hun website omroeptholen.nl.

 

Kopgroep Energiebalans

Voor het formuleren van nieuw Thools duurzaamheidsbeleid is door de gemeenteraad een kopgroep Energiebalans ingesteld. De kopgroep bestaat uit diverse raadsleden. Vanuit het college van burgemeester en wethouders is wethouder Peter Hoek actief betrokken. De leden van de kopgroep werken met elkaar aan een raadsvoorstel voor een duurzaam Tholen. Tijdens de zomerperiode is de hulp van de Thoolse inwoners ingeroepen. Zij konden hun duurzame ideeën aanleveren. Alle ideeën, initiatieven en projecten die door de inwoners van Tholen zijn ingestuurd, zijn door de kopgroep beoordeeld. De presentaties op maandag 14 en woensdag 16 september zijn daarvan een eerste vervolgstap.