Oops, an error occurred! Code: 20240724054533714f97b7 Event:

Inrit aanleggen

Informatie:

Heeft u in 2023 een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Als u een in- of uitrit wilt maken bij uw bedrijf of huis naar de weg, moet u dit minstens 6 weken van tevoren melden bij de gemeente.

Het is verboden zonder melding:

 • Een uitweg te maken naar de weg;
 • Gebruik te maken van de weg, bijvoorbeeld verlaging van het trottoir;
 • Een bestaande uitweg te veranderen;
 • een bestaande uitweg te veranderen.

U kunt bij de afdeling Openbare Werken navragen of u in aanmerking komt voor het maken van in- of uitrit en welke voorwaarden daarbij horen. Ook kunt u te weten komen welke stappen u moet nemen om de melding te doen.

Het maken van een in- of uitrit is verboden als:

 • daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
 • dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
 • het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;
 • er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

U kunt via de knop “verzoek aanleggen inrit of uitrit” uw melding doorgeven. U moet hierbij een situatieschets of bouwtekening toevoegen.

Als eigenaar van de grond, hebben wij beleidsregels opgesteld omtrent de aanleg van in-/uitritten. Deze regels hebben onder meer betrekking op de toegestane breedte, kleur en materiaal van de in-/uitrit. Om uniformiteit in de aanleg van uitritten te garanderen is bovendien bepaald dat de aanleg van het gedeelte van de uitrit op gemeentegrond alléén door óf in opdracht van de gemeente zelf mag gebeuren. 

De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de aanvrager. Hierbij horen ook mogelijk kosten voor het verwijderen, verplaatsen van een kolk, boom of lichtmast. Voor het precieze bedrag kunt u een aanvraag indienen waarna u een offerte teogestuurd krijgt.

Inloggen met DigiD Verzoek aanleggen inrit of uitrit

Contactgegevens

U kunt de melding digitaal doen via de blauwe knop op deze pagina. De afhandeling van de aanvraag ligt bij de afdeling Openbare Werken.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Van de melding wordt er een officiële bekendmaking gepubliceerd via website Overheid.nl. Iedere belanghebbende kan tegen deze melding binnen 6 weken na de datum van afkondiging bezwaar maken bij het college.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.