Werkervaring opdoen

Heeft u een uitkering en bent u al lange tijd werkloos? Misschien komt u in aanmerking voor een participatieplaats of voor sociale activering. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Als u een uitkering heeft en geen werk kunt vinden, kunt u vragen om een participatieplaats. Een participatieplaats is een baan van 16 tot 32 uur per week. U krijgt ook begeleiding op het werk. Zo vergroot u uw kans op een vaste baan.

De gemeente kijkt na 6 maanden of u uw best doet en of het werk nog bij u past. Heeft u zich goed ingezet? Dan kunt u een premie krijgen. Ook kan de gemeente u na 6 maanden scholing aanbieden. Na 1 jaar wordt gekeken of uw kansen op een gewone baan groter zijn geworden.

Misschien kunt u vrijwilligerswerk doen en uw uitkering houden. Dit heet sociale activering.

De voorwaarden voor een participatieplaats zijn:

 • U heeft een uitkering.
 • U bent al langere tijd werkloos. 
 • Voor de functie mag geen vacature openstaan. 
 • U mag maximaal 2 jaar werken op een participatieplaats. Daarna mag u nog 1 keer op een andere participatieplaats werken.

Zo vraagt u een participatieplaats of sociale activering aan:

 • Neem contact op met de gemeente

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.