Werkervaring opdoen

Heeft u een uitkering en bent u al lange tijd werkloos? Misschien komt u in aanmerking voor een participatieplaats of voor sociale activering. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Als u een uitkering heeft en geen werk kunt vinden, kunt u vragen om een participatieplaats. Een participatieplaats is een baan van 16 tot 32 uur per week. U krijgt ook begeleiding op het werk. Zo vergroot u uw kans op een vaste baan.

De gemeente kijkt na 6 maanden of u uw best doet en of het werk nog bij u past. Heeft u zich goed ingezet? Dan kunt u een premie krijgen. Ook kan de gemeente u na 6 maanden scholing aanbieden. Na 1 jaar wordt gekeken of uw kansen op een gewone baan groter zijn geworden.

Misschien kunt u vrijwilligerswerk doen en uw uitkering houden. Dit heet sociale activering.

De voorwaarden voor een participatieplaats zijn:

 • U heeft een uitkering.
 • U bent al langere tijd werkloos. 
 • Voor de functie mag geen vacature openstaan. 
 • U mag maximaal 2 jaar werken op een participatieplaats. Daarna mag u nog 1 keer op een andere participatieplaats werken.

Zo vraagt u een participatieplaats of sociale activering aan:

 • Neem contact op met de gemeente

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.