SamenWerken Tholen

Hoewel er op dit moment veel werkaanbod is, kan het om uiteenlopende redenen toch moeilijk zijn om een passende werkplek of werkervaringsplek te vinden. Daarnaast kunnen werkgevers soms moeilijk personeel vinden. Om Thoolse werkzoekenden en werkgevers bij elkaar onder de aandacht te brengen, is de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Tholen gestart met SamenWerken Tholen. Met dit platform wil de gemeente inwoners helpen bij hun zoektocht naar een passende werkplek of werkervaringsplek en werkgevers bij hun zoektocht naar personeel.

Inloggen met DigiD Aanmelden werkzoekende Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanmelden werkgever

Social media

SamenWerken Tholen is actief op verschillende social media:

Via social media brengen we werkzoekenden voor het voetlicht, verspreiden we vacatures en delen we succesverhalen. Daarnaast delen we via sociale media ook zaken als:

  • bijeenkomsten voor werkzoekenden, bijvoorbeeld banenmarkten;
  • trajecten, trainingen en opleidingen;
  • sollicitatietips.

Werkzoekenden

Bent u werkzoekende en wilt u deelnemen aan SamenWerken Tholen? Meld u zich dan aan via 'Aanmelden werkzoekende'. Voor deelname gelden een aantal voorwaarden:

  • U woont in de gemeente Tholen
  • U heeft momenteel geen baan
  • U bent minimaal drie maanden op zoek naar een baan

Bij uw aanmelding ontvangen we graag een overzicht van de sollicitaties die u heeft verricht en een actueel curriculum vitae.

Werkgevers

Heeft u moeite om vacatures bij uw organisatie ingevuld te krijgen? Of heeft u een werkervaringsplaats beschikbaar? Houdt dan onze sociale media in de gaten en/of stuur uw functieomschrijving op via 'Aanmelden werkgever'.