Project Nieuwe Zeeuwen

In 2020 tot eind 2021 zetten alle Zeeuwse gemeenten in op een intensief (arbeids)integratieproject voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning ofwel statushouders. Voor hen zijn zeven trainingen op het gebied van vaktaal, VCA-certificaat, persoonlijkheidsontwikkeling en budgetbeheer georganiseerd onder de paraplu van de Arbeidsmarktregio Zeeland 'Aan de slag in Zeeland'. 

Projectdoel

Het doel van Project Nieuwe Zeeuwen is om voor ongeveer zeshonderd statushouders de kansen op de arbeidsmarkt/een opleiding te vergroten. Nieuwe Zeeuwen wordt voor een flink deel bekostigd vanuit een Europese subsidie van het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF). De rest betalen de Zeeuwse gemeenten. 

Deelname project

Onze gemeente draait mee in het project Nieuwe Zeeuwen door 19 deelnemers te selecteren voor de training(en):

  • Empowerment voor Eritrese nieuwkomers
  • PrĂ©-Z-route (taal)
  • VCA Arabisch
  • VCA Tigrinya