Hulp bij schulden

De gemeente helpt u met advies over geld en helpt u bij schulden.

Inloggen met DigiD Melding hulp bij financiën Inloggen met DigiD Verklaring van akkoord door partner Inloggen met DigiD Ondersteuning heroriëntatie ondernemers

De website www.zelfjeschuldenregelen.nl helpt u om inzicht te krijgen over uw schulden. Stap voor stap krijgt u daar een beeld van uw schulden en financiële situatie. Als dit u niet helpt, kunt u een afspraak maken voor een adviesgesprek bij de gemeente Tholen.

Heeft u geldzorgen? Kijk op Wijzeringeldzaken.nl voor informatie en tips.

Specifiek voor ondernemers biedt de gemeente ondersteuning aan als er sprake is van heroriëntatie en schulden. Dit is gestart als gevolg van de regeling Tozo (coronapandemie) en loopt nog steeds door. Het kan zijn dat u als ondernemer problemen ervaart bij het betalen van alle rekeningen of dat u niet zeker weet of u op de huidige manier uw bedrijf kunt voortzetten. Graag nodigen wij u uit voor een geheel vrijblijvend gesprek met een bedrijfsadviseur. Samen met u wordt de situatie in kaart gebracht, een diagnose gesteld en gekeken naar toekomstmogelijkheden voor u en uw bedrijf. U kunt hierbij denken aan coaching, scholing, andere financiering of hulp bij schulden. Indien nodig wordt u doorverwezen naar de juiste en meest geschikte hulpinstantie. Via de knop 'Ondersteuning heroriëntatie ondernemers' kunt u ondersteuning aanvragen.

Wanneer kom ik in aanmerking?

 • U staat ingeschreven bij de gemeente.
 • U bent ouder dan 18 jaar.
 • U heeft een inkomen.

De gemeente mag uw aanvraag om de volgende redenen afwijzen:

 • U kreeg eerder schuldhulpverlening.
 • U pleegde fraude met overheidsgeld, zoals belastingen, uitkeringen of subsidies.

Hoe werkt het?

U kunt een melding doen voor 'Hulp bij financiën'. U beantwoordt enkele vragen waarna de melding doorgezonden wordt naar de schuldhulpverlener. U wordt dan binnen drie werkdagen telefonisch benaderd. Tijdens het gesprek beoordelen wij samen met u welke mogelijkheden en oplossingen er zijn. Eventueel nodigen wij u uit voor een vervolggesprek op het gemeentehuis.

Op basis van het vervolggesprek kan een traject schuldhulpverlening worden opgestart. Hiervoor dienen aanvullende vragen te worden beantwoord en dienen de benodigde documenten te worden geüpload. Hierna wordt er een datum en tijd voor een adviesgesprek ingepland. De afspraak vindt plaats bij gemeente Tholen.

De hulp die de gemeente u geeft bij het vinden van een oplossing voor uw schulden is gratis.

Let op!

Indien u te maken heeft met dreigende uithuiszetting/afsluiting energie meldt u zich dan zo spoedig mogelijk aan.

Wat heb ik nodig voor de melding 'Hulp bij financiën'? (mits gehuwd/samenwonend, bewijsstukken van beiden)

 • Maandbegroting (zie voorbeelddocument Maandoverzicht inkomsten- en uitgaven)
 • Indien u schulden heeft, schuldenlijst (zie voorbeelddocument Overzicht schuldeisers)

Wij hebben deze gegevens nodig voor de beoordeling van uw situatie. Indien we constateren dat niet alle bewijsstukken aanwezig zijn, zal dit het proces vertragen.

Let op! Indien u getrouwd of geregistreerd partner bent, dient uw echtgenoot/partner akkoord te gaan met het indienen van uw melding 'Hulp bij financiën'. Dit doet hij/zij door het invullen van het digitale formulier 'Verklaring van akkoord door partner'.

Van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail. Uw aanmelding is hierna ook geplaatst in uw persoonlijke internetpagina. Uw persoonlijke internetpagina Mijn Tholen is te benaderen via: https://mijn.tholen.nl/pip/login

Na het indienen van de melding en het vervolggesprek zult u per e-mail het verzoek ontvangen voor het aanleveren van de benodigde documenten voor het starten van het traject schuldhulpverlening. Indien nodig kunt u hulp ontvangen bij het verzamelen en aanleveren van de noodzakelijke documenten via een voorzieningenconsulent.

Indien u geen DigiD heeft kunt u deze aanvragen op www.digid.nl

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.