Verlagen van bijstandsuitkering

Informatie:

Vraagt u na 1 januari 2016 een bijstandsuitkering aan? Dan moet u de Nederlandse taal goed kunnen begrijpen, spreken, lezen en schrijven.

Had u voor 1 januari 2016 al een bijstandsuitkering? Dan geldt deze taaleis voor u vanaf 1 juli 2016.

De gemeente kan uw bijstandsuitkering verlagen, tijdelijk stoppen of helemaal stoppen als u zich niet aan de voorwaarden houdt. Ook kunt u een boete krijgen. De gemeente houdt wel rekening met uw situatie en persoonlijke omstandigheden.

U moet aan deze voorwaarden voldoen, anders kan de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen:

  • U houdt zich aan de gemaakte afspraken over bijvoorbeeld sollicitatieplicht of bijscholing.
  • U geeft alle wijzigingen in uw situatie door aan de gemeente.
  • U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden.
  • U gedraagt zich tegenover gemeenteambtenaren. U scheldt ze bijvoorbeeld niet uit en gebruikt geen geweld.
  • U kunt laten zien dat uw Nederlands goed genoeg is. Of u doet uw best om uw Nederlands te verbeteren.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.