Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen

De IOAW-uitkering is voor mensen die voor 1 januari 1965 geboren zijn en een laag inkomen hebben. De uitkering vult het inkomen aan. Vraag de IOAW aan via werk.nl.

Inloggen met DigiD Aanmelden uitkering IOAW Inloggen met DigiD Wijziging uitkeringsgegevens

De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan als u 50 jaar of ouder was toen u werkloos werd. Hoe hoog uw IOAW-uitkering wordt, hangt af van:

 • uw inkomen
 • het inkomen van uw partner

Lees hier meer over de hoogte van uw IOAW-uitkering. De IOAW-uitkering wordt aan het eind van elke maand uitbetaald.

De voorwaarden voor de IOAW-uitkering zijn:

Daarnaast geldt 1 van de volgende voorwaarden voor u:

 1. U was 50 jaar of ouder toen u werkloos werd. U heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
 2. U was 50 jaar of ouder toen u recht op een WGA-uitkering kreeg. U bent herkeurd en bent voor minder dan 35% arbeidsongeschikt. Hierdoor is de WGA-uitkering gestopt.
 3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

Aanmelden uitkering IOAW

Voor het aanmelden heeft u een aantal gegevens nodig:

 • Een DigiD inlogcode. Als u nog geen DigiD inlogcode heeft, kunt u die aanvragen via de website van DigiD
 • Uw burgerservicenummer. U vindt deze bijvoorbeeld op uw zorgverzekeringspas.
 • Gegevens over uw inkomsten.
 • Gegevens over uw bankrekeningen.
 • Gegevens van uw partner.
 • Uw woonsituatie.
 • Uw e-mailadres.

Van uw aanmelding voor uitkering IOAW ontvangt u een bevestiging per e-mail. Uw aanmelding is hierna ook geplaatst in uw persoonlijke internetpagina Mijn Tholen.

Aanmelden Workshops

In Mijn Tholen kunt u zich na uw aanmelding uitkering IOAW inschrijven voor de eerste workshop "Werk en inkomen". Doe dit binnen 1 week na uw aanmelding. Lukt dit niet binnen een week dan moet u zich eerst weer opnieuw aanmelden. In totaal volgt u drie workshops.

Uw persoonlijke internetpagina Mijn Tholen is te benaderen viahttps://mijn.tholen.nl/pip/login

Let op! Als u een verouderde browser gebruikt dan werken sommige onderdelen mogelijk niet goed tijdens de aanmelding. U kunt daarom het beste een browser zoals Google Chrome gebruiken.

Het kan een aantal weken duren voor de eerste uitbetaling. Komt u hierdoor in geldnood? Dan kunt u een voorschot vragen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.