Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en onverwachte, hoge kosten? Dan heeft u misschien wel recht op financiële steun van de gemeente. We hebben verschillende vergoedingen voor volwassenen en kinderen. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. Met deze vergoedingen kunt u dingen doen die anders niet kunnen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kleding kopen voor uw kind, gratis zwemlessen of aan een tegemoetkoming in kosten voor sport- en spelabonnement.

Inloggen met DigiD Bijzondere bijstand aanvragen

Deze vergoedingen vallen onder de bijzondere bijstand:

Volwassenen

Keuze uit een sport- of cultuurabonnement of lidmaatschap van een vereniging. De kosten tot 250 euro betaalt de gemeente. 

250 euro voor bijvoorbeeld kosten voor sportspullen, telefoonabonnement of een bezoek aan het theater of museum. 

Een ZeelandVoordeel jaarabonnement voor de bus (Connexxion) om onbeperkt gratis te kunnen reizen tijdens daluren, weekenden en op feestdagen. 

U kunt bijzondere kosten die noodzakelijk zijn vergoed krijgen. Het gaat dan om kosten die niet tot de normale kosten horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt. Bijvoorbeeld kosten voor iemand die uw geldzaken regelt: bewindvoering. Of u de kosten vergoed kunt krijgen, hangt af van uw inkomen, uw spaargeld/bezittingen en of u deze kosten zelf kunt betalen.  

Verwacht u bijzondere kosten? Neem contact op met de gemeente vóórdat u de kosten maakt. 

Dit is geld wat u jaarlijks kunt aanvragen als u 3 jaar of langer van een laag inkomen leeft en er geen zicht is op meer inkomen. Aanvragen kan vanaf 21 jaar tot pensioenleeftijd. 

Kinderen

Via het Jeugdfonds Sport & Cultuur jaarlijks een lidmaatschap voor een sport- of muziekvereniging voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar. Ook voor het kopen van (sport)kleding. 

Vanaf 6 jaar gratis zwemlessen in de gemeentelijke buitenzwembaden De Spetter of Haestinge voor het A- en/of B-diploma. Meer informatie op: www.tholen.nl/vergoedingzwemlessen   

Ieder jaar twee keer een gratis kledingpakket voor kinderen van 4 tot 18 jaar via de webshop Stop Kinderarmoede. In het voorjaar een zomerpakket en in het najaar een winterpakket. 

Iedere 5 jaar een gratis identiteitskaart of verlenging van een verblijfsvergunning. 

Een tweedehands fiets voor een kind dat voor het eerst naar de middelbare school gaat. 

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijzondere bijstand aan te vragen zijn:

 • U woont rechtmatig in Nederland:
 • U heeft niet genoeg geld om de kosten zelf te betalen.
 • De kosten zijn onverwacht en noodzakelijk.
 • U kunt bewijzen dat u deze kosten moet maken.
 • De kosten komen door bijzondere of dringende omstandigheden.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag.
 • U bent 18 jaar of ouder.

Hebt u een laag inkomen? En moet u opeens kosten maken die u niet kunt betalen en nergens anders vergoed krijgt? Dan kunt u in een aantal gevallen financiële ondersteuning krijgen van de gemeente. Er zijn verschillende minimaregelingen binnen de gemeente Tholen waarvoor u een aanvraag bijzondere bijstand kunt indienen. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld bijzondere bijstand of aan een activeringsregeling – een tegemoetkoming in kosten voor sport- en spelabonnement. Belangrijkste voorwaarde hiervoor is wel dat u een inkomen heeft lager dan 130% bijstandsnorm (2024) voor de activeringsregeling of dat u een inkomen heeft lager dan de 100% bijstandsnorm voor bijzondere bijstand.

Wat is een laag inkomen?

Voor de meeste vergoedingen mag uw netto maandinkomen niet hoger zijn dan onderstaande tabel aangeeft. Of uw inkomen is niet hoger dan 100% van de bijstandsnorm. De vergoedingen zijn niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Ook mensen met werk of een klein pensioen kunnen hier mogelijk gebruik van maken. 

Maandbedragen inclusief vakantiegeld 130% bijstandsnorm

Leefvorm Tot pensioenleeftijd Vanaf pensioenleeftijd
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.700,99 € 1.893,91
Gehuwden/samenwonenden € 2.429,97 € 2.569,63

Aanvragen

Hieronder staat de belangrijkste informatie over wat u nodig hebt om een online aanvraag te doen.

DigiD en e-mailadres

U kunt snel en gemakkelijk online een aanvraag indienen. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig. Ook hebt u een e-mailadres nodig. Door middel van vragen leiden we u stap voor stap door de aanvraag. Ook leest u wanneer u bewijsstukken moet bijvoegen en welke dit zijn. Hiernaast wordt aanvullende informatie verstrekt over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een minimaregeling.

Iedere vergoeding apart aanvragen

Iedere vergoeding vraagt u steeds apart en per persoon aan. Klik hiervoor de blauwe knop aan om direct online een aanvraag te doen.

Bewijsstukken

U moet bij een aantal vragen bewijsstukken meesturen. Deze kunt u gemakkelijk bijvoegen. Het liefst als PDF-bestand. Deze kunnen wij het beste lezen. Een foto of een ander document mag ook. Zorg dan wel dat het duidelijk leesbaar is. De bewijsstukken kunnen per aanvraag verschillen. Ook maakt het uit of u wel of geen bijstandsuitkering hebt.

Als u alle vragen hebt ingevuld en bewijsstukken heeft toegevoegd, kunt u de aanvraag verzenden. U krijgt dan van ons een bevestigingsmail op het e-mailadres dat u hebt ingevuld. In deze mail staat het nummer van uw aanvraag. Dit heet een zaaknummer. Dit nummer moet u goed bewaren. U kunt namelijk met dit nummer op uw ‘persoonlijke internetpagina (PIP)’ zien hoe het met uw aanvraag staat.

Afhandeling aanvraag

Nadat de aanvraag compleet is zal de gemeente een beslissing nemen over uw verzoek. Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u een bezwaar indienen.

Hulp nodig bij het aanvragen?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van vergoedingen of hulp? Of heeft u geen internet? Vraag gratis hulp aan door te bellen naar de gemeente: 14 0166. De voorzieningsconsulenten zijn deskundige vrijwilligers. Zij kunnen u helpen met verschillende hulpvragen.  

Meer informatie over Hulp bij aanvragen vergoedingen | Gemeente Tholen 

Vindt u het lastig om een aanvraag te doen? U kunt zich dan melden bij de gemeente. Wij zorgen dan dat een voorzieningsconsulent u kan ondersteunen bij het indienen van de aanvraag bij u thuis of op het gemeentehuis. Zorgt u er dan wel voor dat u uw bewijsstukken bij zich heeft? En neem uw DigiD dan ook mee.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.;
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.