Bijzondere bijstand aanvragen

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijzondere bijstand aan te vragen zijn:

 • U woont rechtmatig in Nederland:
 • U heeft niet genoeg geld om de kosten zelf te betalen.
 • De kosten zijn onverwacht en noodzakelijk.
 • U kunt bewijzen dat u deze kosten moet maken.
 • De kosten komen door bijzondere of dringende omstandigheden.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag.
 • U bent 18 jaar of ouder.

Heeft u een laag inkomen en onverwachte, hoge kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente.

Inloggen met DigiD Bijzondere bijstand aanvragen

Hebt u een laag inkomen? En moet u opeens kosten maken die u niet kunt betalen en nergens anders vergoed krijgt? Dan kunt u in een aantal gevallen financiële ondersteuning krijgen van de gemeente. Er zijn verschillende minimaregelingen binnen de gemeente Tholen waarvoor u een aanvraag bijzondere bijstand kunt indienen. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld bijzondere bijstand of aan een activeringsregeling – een tegemoetkoming in kosten voor sport- en spelabonnement. Belangrijkste voorwaarde hiervoor is wel dat u een inkomen heeft lager dan 130% bijstandsnorm (2023) voor de activeringsregeling of dat u een inkomen heeft lager dan de 100% bijstandsnorm voor bijzondere bijstand.

Maandbedragen inclusief vakantiegeld 130% bijstandsnorm

Leefvorm Tot pensioenleeftijd Vanaf pensioenleeftijd
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.668,98 € 1.853,49
Gehuwden/samenwonenden € 2.384,30 € 2.512,02

Aanvragen

Hieronder staat de belangrijkste informatie over wat u nodig hebt om een online aanvraag te doen.

DigiD en e-mailadres

U kunt snel en gemakkelijk online een aanvraag indienen. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig. Ook hebt u een e-mailadres nodig. Door middel van vragen leiden we u stap voor stap door de aanvraag. Ook leest u wanneer u bewijsstukken moet bijvoegen en welke dit zijn. Hiernaast wordt aanvullende informatie verstrekt over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een minimaregeling.

Bewijsstukken

U moet bij een aantal vragen bewijsstukken meesturen. Deze kunt u gemakkelijk bijvoegen. Het liefst als PDF-bestand. Deze kunnen wij het beste lezen. Een foto of een ander document mag ook. Zorgt u dan wel dat het duidelijk leesbaar is. De bewijsstukken kunnen per aanvraag verschillen. Ook maakt het uit of u wel of geen bijstandsuitkering hebt.

Als u alle vragen hebt ingevuld en bewijsstukken heeft toegevoegd, kunt u de aanvraag verzenden. U krijgt dan van ons een bevestigingsmail op het e-mailadres dat u hebt ingevuld. In deze mail staat het nummer van uw aanvraag. Dit heet een zaaknummer. Dit nummer moet u goed bewaren. U kunt namelijk met dit nummer op uw ‘persoonlijke internetpagina (PIP)’ zien hoe het met uw aanvraag staat.

Afhandeling aanvraag

Nadat de aanvraag compleet is zal de gemeente een beslissing nemen over uw verzoek. Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u een bezwaar indienen.

Vindt u het lastig om een aanvraag te doen? U kunt zich dan melden bij de gemeente. Wij zorgen dan dat een voorzieningsconsulent u kan ondersteunen bij het indienen van de aanvraag bij u thuis of op het gemeentehuis. Zorgt u er dan wel voor dat u uw bewijsstukken bij zich heeft? En neem uw DigiD dan ook mee.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.;
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.