Werken met gevaarlijke stoffen

Informatie:

Heeft u in 2021 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Een melding doet u minimaal 4 weken van tevoren. Een vergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw vergunningaanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Op een melding volgt geen besluit. U kunt daarom bij een melding ook geen bezwaar aanteken of in beroep gaan bij de rechtbank.

Als uw bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt of gevaarlijke stoffen opslaat, dan moet u een vergunning aanvragen of een melding doen.

Als uw bedrijf gevaarlijke stoffen aanvraagt, dan moet u een vergunning aanvragen of een melding doen. Dit hangt vooral af van hoe gevaarlijk de stoffen zijn die uw bedrijf opslaat.

Als u een Seveso-inrichting heeft, dan moet u altijd een vergunning aanvragen. Een Seveso-inrichting is een bedrijf dat werkt met extra gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van Seveso-inrichtingen zijn chemische fabrieken, raffinaderijen, aardoliedepots en opslagplaatsen voor explosieve stoffen.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan of doet u een melding:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. U kunt dit meteen doen.
  • Log in.
  • Lever de gevraagde informatie aan.