Industrie- of bedrijfsterrein van de gemeente kopen

Verkoopt de gemeente een industrie- of bedrijfsterrein dat u wilt kopen? Neem dan contact op met de gemeente.

Gemeenten kunnen industrie- of bedrijfsterreinen te koop aanbieden. Als u deze wilt kopen, moet u zich aan regels houden. Deze regels staan in het omgevingsplan en het beeldkwaliteitsplan. De gemeente houdt hier rekening mee bij het te koop aanbieden van bedrijfsterreinen. Een beeldkwaliteitsplan gaat over hoe een gebied eruit komt te zien. Zo staat bijvoorbeeld de inrichting van wegen en groen beschreven.

De voorwaarden voor het kopen van een industrie- of bedrijfsterrein van de gemeente zijn onder andere:

  • De gemeente keurt uw bedrijfsplan goed.

Zo geeft u aan dat u een industrie- of bedrijfsterrein wilt kopen:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft onder andere door:
    • een bedrijfsplan
    • hoe u de grond wilt gebruiken

Bij de uitgifte van bouwgrond gaat het om een verkoopovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.