Hulp bij het huishouden

Inloggen met DigiD Meld uw hulpvraag

Soms lukt het niet om zelf uw huishouden te doen. Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of de zorg voor een thuiswonend gehandicapt kind. Hulp in de huishouding kan dan een oplossing zijn. Welke hulp of begeleiding u krijgt, is afhankelijk van hoe het met u gaat. De gemeente kan dan samen met u bekijken wat u zelf nog kunt doen, wat uw omgeving voor u kan betekenen, en of er eventueel nog andere oplossingen nodig zijn. De gemeente beslist welke hulp en hoeveel hulp u krijgt.

Heeft u verzorging of verpleging nodig? Vraag dan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een zorgkantoor om de zorg die u nodig heeft.

Als u een huisgenoot heeft die huishoudelijk werk kan doen, komt u niet in aanmerking voor hulp bij het huishouden.

Voor hulp in de huishouding kan een eigen bijdrage worden gevraagd.

U vraagt hulp bij het huishouden aan bij de gemeente.