Grondexploitatieovereenkomst afsluiten

Wilt u beginnen met een bouwproject en moet hiervoor een bestemmingsplan gewijzigd worden? Dan sluit u hiervoor meestal eerst een exploitatieovereenkomst met de gemeente af.

Soms moet een bestemmingsplan gewijzigd worden voor een bouwproject. De gemeente wil dan zeker weten of het bouwproject financieel haalbaar is. Hiervoor kunt u als bouwbedrijf, projectontwikkelaar, woningstichting of particulier een grondexploitatieovereenkomst aangaan met de gemeente. Hierin staat wat de gemeente doet en wat u moet betalen aan de gemeente. Ook staan hierin afspraken over het bouwklaar maken van de grond. Bijvoorbeeld afspraken over riolering, wegen en verlichting.

Zo sluit u een grondexploitatieovereenkomst af:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft onder andere door:
  • het projectplan van het bouwproject
  • kaarten, tekeningen en eventueel foto’s van de plaats waar u wilt bouwen

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.