Grondexploitatieovereenkomst afsluiten

Informatie:

Heeft u in 2023 een grondexploitatieovereenkomst afgesloten met de gemeenten? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Als u een grondexploitatieovereenkomst met de gemeente wilt afsluiten, moeten uw plannen passen binnen de omgevingsvisie.

Wilt u beginnen met een bouwproject en moet hiervoor een omgevingsplan gewijzigd worden? Dan sluit u hiervoor meestal eerst een exploitatieovereenkomst met de gemeente af.

Soms moet een omgevingsplan gewijzigd worden voor een bouwproject. Het is dan voor de gemeente belangrijk om zeker te weten of het bouwproject financieel haalbaar is. Daarom kunt u als bouwbedrijf, projectontwikkelaar, woningstichting of particulier een grondexploitatieovereenkomst aangaan met de gemeente. Hierin staan afspraken over het bouwklaar maken van de grond. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over riolering, wegen en verlichting. In de overeenkomst staat wat de gemeente doet en wat u moet betalen aan de gemeente.

Zo sluit u een grondexploitatieovereenkomst af:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft onder andere door:
  • het projectplan van het bouwproject
  • kaarten, tekeningen en eventueel foto’s van de plaats waar u wilt bouwen

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.