Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

Wilt u op uw terrein grond verplaatsen of afvoeren? Dit moet u melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

Als u op uw terrein grond gaat afgraven, kunt u de grond:

 • verplaatsen op hetzelfde terrein
 • afvoeren naar een andere plek
 • op een later tijdstip terugstorten

Gaat u de grond verplaatsen of afvoeren (grondverzet)? Dan moet u dat melden. Voorbeelden van grond zijn zand, veen, klei en bagger.

De voorwaarden voor het melden van grondverzet (verplaatsen of afvoeren van grond) zijn:

 • U graaft de grond af en verplaatst deze of voert de grond af als bedrijf.
 • U graaft de grond af en verplaatst deze of voert de grond af als particulier.
 • De grond die u afgraaft als particulier is geen tuingrond of zand.

Gaat u grond tijdelijk afgraven (uitnemen)? En plaatst u de grond onbewerkt en onder dezelfde voorwaarden terug op dezelfde plek? Dan hoeft u dit niet te melden.

Wilt u zeer veel grond (meer dan 10.000 m³ vaste stoffen) verplaatsen of afvoeren? Of wilt u dieper dan 2,5 meter graven? Dan vraagt u een ontgrondingenvergunning aan bij de provincie. Meer informatie vindt u bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

Let op! Als u grond gaat afgraven en elders gaat toepassen (grondverzet, grondtransport), moet deze grond daarvoor geschikt zijn. Grond mag niet zomaar overal worden toegepast. U dient daarvoor aan een aantal regels en voorwaarden te voldoen. Het Besluit Bodemkwaliteit omvat de kaders en de landelijke regels voor het (her)gebruiken van grond en baggerspecie op landbodem. Elke gemeente heeft binnen deze kaders haar eigen beleid vastgesteld en omschreven in een Nota bodembeheer met bodemkwaliteitskaart. Deze kaart is aangevuld met een bodemkwaliteitskaart voor de stofgroep PFAS (poly- en prefluoralkylstoffen).

Zo meldt u het afgraven en verplaatsen of afvoeren van grond:

 • U doet de melding bij het Meldpunt bodemkwaliteit.
 • U geeft in ieder geval door:
  • uw naam en adres
  • waar u de grond wilt afgraven
  • hoeveel grond u wilt afgraven
  • hoe u de grond wilt afgraven en verplaatsen of afvoeren
  • wat voor soort grond u wilt afgraven

Let op! De toepassing van grond dient vijf werkdagen voorafgaand aan de toepassing te worden gemeld.

Voor vragen over toepassingen van grond, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland via telefoonnummer 0115-745100 of een e-mail sturen naar info@rud-zeeland.nl.

De bodemkwaliteitskaart PFAS is eventueel op te vragen bij Bodem en Milieu gemeente Tholen via telefoonnummer 14 0166 (I.F. Boudeling).

Meer informatie over hergebruik van grond, bouwstoffen of baggerspecie vindt u op de website Bodemplus

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.