Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

Wilt u op uw terrein grond verplaatsen of afvoeren? Dit moet u melden bij het Omgevingsloket.

Als u op uw terrein grond gaat afgraven, kunt u de grond:

 • verplaatsen op hetzelfde terrein
 • afvoeren naar een andere plek
 • op een later tijdstip terugstorten

Gaat u de grond verplaatsen of afvoeren (grondverzet)? Dan moet u dat melden. Voorbeelden van grond zijn zand, veen, klei en bagger.

De voorwaarden voor het melden van grondverzet (verplaatsen of afvoeren van grond) zijn:

 • U graaft de grond af en verplaatst deze of voert de grond af als bedrijf.
 • U graaft de grond af en verplaatst deze of voert de grond af als particulier.
 • De grond die u afgraaft als particulier is geen tuingrond of zand.

Gaat u grond tijdelijk afgraven (uitnemen)? En plaatst u de grond onbewerkt en onder dezelfde voorwaarden terug op dezelfde plek? Dan hoeft u dit niet te melden.

Wilt u zeer veel grond (meer dan 10.000 m³ vaste stoffen) verplaatsen of afvoeren? Of wilt u dieper dan 2,5 meter graven? Dan vraagt u een ontgrondingvergunning aan bij de provincie. Meer informatie vindt u bij het Omgevingsloket.

Let op! Als u grond gaat afgraven en elders gaat toepassen (grondverzet, grondtransport), moet deze grond daarvoor geschikt zijn. Grond mag niet zomaar overal worden toegepast. U dient daarvoor aan een aantal regels en voorwaarden te voldoen. Het Besluit Bodemkwaliteit omvat de kaders en de landelijke regels voor het (her)gebruiken van grond en baggerspecie op landbodem. Elke gemeente heeft binnen deze kaders haar eigen beleid vastgesteld en omschreven in een Nota bodembeheer met bodemkwaliteitskaart. Deze kaart is aangevuld met een bodemkwaliteitskaart voor de stofgroep PFAS (poly- en prefluoralkylstoffen).

Zo meldt u het afgraven en verplaatsen of afvoeren van grond:

 • U doet de melding bij het Omgevingsloket.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft in ieder geval door:
  • uw naam en adres
  • waar u de grond wilt afgraven
  • hoeveel grond u wilt afgraven
  • hoe u de grond wilt afgraven en verplaatsen of afvoeren
  • wat voor soort grond u wilt afgraven

Let op! De toepassing van grond dient vijf werkdagen voorafgaand aan de toepassing te worden gemeld.

Voor vragen over toepassingen van grond, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland via telefoonnummer 0115-745100 of een e-mail sturen naar info@rud-zeeland.nl.

De bodemkwaliteitskaart PFAS is eventueel op te vragen bij Bodem en Milieu gemeente Tholen via telefoonnummer 14 0166.

Meer informatie over hergebruik van grond, bouwstoffen of baggerspecie vindt u op de website Bodemplus.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.