Grond of pand aan de gemeente verhuren, verpachten of verkopen

U kunt in het bezit zijn van onroerende zaken in de vorm van grond, gebouwen, woningen of opstallen. Deze onroerende zaken kunt u aan de gemeente verhuren, verpachten, in gebruik geven of verkopen.

Om uw onroerende zaak te verhuren, verkopen of verpachten, heeft u de eigendomsakte nodig.