Oops, an error occurred! Code: 202407240602169b15b874 Event:

Groenstrook of restgrond kopen, huren of gebruiken

Regelmatig krijgt de gemeente Tholen verzoeken om een stuk gemeentegrond dat naast een woning, tuin of land ligt te verkopen, te verhuren of in gebruik te geven. Vaak gaat het dan om stukken openbaar groen. De kans is echter klein dat u nog een dergelijk stukje grond kunt kopen. Vrijwel al het zogenoemde snippergroen in de gemeente Tholen is al verkocht en gemeente Tholen wil het openbaar groen graag in eigendom behouden (en dus ook niet verhuren of in gebruik geven), vanwege de groene waarden. Groen is immers van positieve invloed op gezondheid, het woongenot en de kwaliteit van de leefomgeving, de ecologie/biodiversiteit. Ook biedt groen mogelijkheden voor recreatie, spel, ontspanning en sociale ontmoeting. Tenslotte heeft groen een belangrijke functie voor het klimaat; de productie van zuurstof, opvangen van fijnstof en het bieden van beschutting en verkoeling.

Er zijn wel vormen van participatie in het groenbeheer mogelijk, waarmee burgers meer invloed op inrichting en beheer van openbaar groen kunnen uitoefenen. Daarvoor zijn er mogelijkheden zoals groenadoptie en zelfbeheer.

Groenadoptie

Door middel van groenadoptie kunnen bedrijven een stuk openbaar groen adopteren (rotondes en zichtlocaties) waarbij ze de openbare ruimte opwaarderen door een hoogwaardig ingerichte en beheerde adoptielocatie.

Bdrijven kunnen contact leggen om hierover afspraken te maken. Beperkte reclame-uiting is mogelijk. Het ontwerp wordt getoetst en afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst op basis van de modelovereenkomst.

Zelfbeheer

Middels zelfbeheer zorgen bewoners zelf voor een stukje van hun omgeving dat wel voor iedereeen toegankelijk blijft. Het mag dus niet als verlenging van de eigen tuin worden gezien of gebruikt, maar behoudt een openbaar karakter.

Doel van zelfbeheer is dat bewoners(groepen) de inrichting en het beheer meer kunnen laten aansluiten aan hun eigen wensbeeld en een verhoging van de kwaliteit van het openbaar groen kunnen opleveren. Andere vormen van zelfonderhoud die in de gemeente Tholen voorkomen zijn geveltuinen.

Hebt u vragen over groenadoptie of zelfbeheer of wilt u weten of een perceel grond voor verkoop in aanmerking komt? Neem dan contact op met de gemeente door te e-mailen naar gemeente@tholen.nl of te bellen via telefoonnummer 14 0166.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.