Beleidsprogramma 2022-2026

Aan het begin van de zittingsperiode van de gemeenteraad maakt de nieuw gekozen raad een beleidsprogramma. In het dagelijks leven noemen we dat ook wel een coalitieakkoord. Na de verkiezingen van maart 2022 heeft de nieuwe raad van Tholen op 17 mei 2022 daarom ingestemd met het akkoord 'Samen leven, ruimte geven...' Wat de fracties in de gemeenteraad met elkaar voor de komende vier jaar hebben afgesproken staat in het beleidsprogramma 2022-2026. Het programma is richtinggevend met de bedoeling om in goed overleg uit te voeren.

'Samen leven, ruimte geven...' (pdf, 379 KB)

Strategie

Op basis van de inbreng van de verschillende fracties wil de gemeente Tholen doorgaan met de in de vorige raadsperiode ingezette hoofdlijn. De gemeente gaat verder met de bestaande programma's en heeft nieuwe ideeƫn van alle raadsfracties aan het beleidsprogramma toegevoegd. Het uitvoeren van de programma's wil de gemeente doen in samenwerking met inwoners, ondernemers en sociaal-maatschappelijke organisaties. Door de aanwezige kracht, kennis en kunde in de samenleving optimaal te benutten. Daarom is de hieronder aangegeven hoofdlijn in het beleidsakkoord herbevestigd, die geldt als uitgangspunt bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid:

"In deze turbulente wereld willen we als zelfstandige gemeente Tholen strategisch en beleidsmatig onze eigen koers bepalen. En zelf de lijnen uitzetten in een gemeente waar het voor onze inwoners en bezoekers goed wonen, werken en leven is. We willen vanuit traditie en met ambitie zelf de lijnen uitzetten richting 'Tholen 2040'. Met een dienstverlening die zich ontwikkelt van 6,4 naar 8. Onze missie is om die doelen te bereiken vanuit een soepel draaiende organisatie waarin mensen met hart en ziel en met veel plezier aan het werk zijn. We zetten stappen in die richting, gaan samen op avontuur. We volgen daarbij een strategie, waarbij we ruimte geven aan de Thoolse samenleving. We verbinden de gemeente met allerlei initiatieven in en om ons heen, zodat we elkaar versterken met als kernwaarden: Samen. Ondernemend. Natuurlijk altijd met respect voor elkaar, voor anderen, voor de wereld om ons heen. En dus ook duurzaam: in alles wat we doen houden we rekening met toekomstige generaties, met onze kinderen en kleinkinderen."