Gemeentegids

De gemeentegids wordt huis-aan-huis verspreid. Neem contact op met de gemeente als u geen gemeentegids heeft ontvangen.

Digitale versie gemeentegids

Bij ieder huishouden in de gemeente wordt jaarlijks een gemeentegids bezorgd (uitgezonderd brievenbussen met NEE-NEE-stickers). In de gemeentegids staat informatie over:

 • de gemeentelijke organisatie
 • gemeentelijke instellingen
 • verenigingen in de gemeente
 • stichtingen in de gemeente
 • instanties in de gemeente

Wij werken voor de totstandkoming van de gemeentegids samen met uitgever Akse Media uit Den Helder.

Zo vraagt u een nieuwe gemeentegids aan:

 • Neem contact op met de gemeente.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.