Gemeentegids

De gemeentegids wordt huis-aan-huis verspreid. Neem contact op met de gemeente als u geen gemeentegids heeft ontvangen.

Digitale versie gemeentegids

Bij ieder huishouden in de gemeente wordt jaarlijks een gemeentegids bezorgd (uitgezonderd brievenbussen met NEE-NEE-stickers). In de gemeentegids staat informatie over:

 • de gemeentelijke organisatie
 • gemeentelijke instellingen
 • verenigingen in de gemeente
 • stichtingen in de gemeente
 • instanties in de gemeente

Wij werken voor de totstandkoming van de gemeentegids samen met uitgever Akse Media uit Den Helder.

Zo vraagt u een nieuwe gemeentegids aan:

 • Neem contact op met de gemeente.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.