Gemeente aansprakelijk stellen

Heeft u schade? En is dat volgens u de schuld van de gemeente? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U vraagt de gemeente om de schade te vergoeden.

Heeft u schade? En is dat volgens u de schuld van de gemeente? Bijvoorbeeld:

 • U bent gestruikeld over een stoeptegel die verkeerd ligt.
 • U had een auto-ongeluk door een glad wegdek.
 • Uw huis is verzakt door werkzaamheden van de gemeente.

U kunt dan de gemeente aansprakelijk stellen. Dat betekent dat u de gemeente laat weten dat zij verantwoordelijk is voor de schade. De gemeente beoordeelt of dat inderdaad zo is. Is dit zo, dan betaalt de gemeente een deel van uw kosten of alle kosten.

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade in bijvoorbeeld de volgende situaties:

 • De gemeente heeft gebouwen, wegen, pleinen, openbaar groen of de riolering slecht onderhouden.
 • Een aannemer die in opdracht van de gemeente werkt, heeft zijn werk niet goed gedaan.
 • De gemeente heeft niet gewaarschuwd voor gevaarlijke situaties.

De gemeente is niet aansprakelijk als:

 • u waarschuwingen of andere maatregelen van de gemeente genegeerd heeft
 • de gemeente nog niet wist van de situatie
 • de gemeente pas kort wist van de situatie en nog geen maatregelen kon nemen

Zo stelt u de gemeente aansprakelijk:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • datum en tijdstip van de gebeurtenis
  • de precieze plek waar het gebeurde
  • omschrijving van de gebeurtenis: hoe is de schade ontstaan
  • als u dat heeft: een verslag van iemand die erbij was
  • bewijs van de schade die u heeft. Bijvoorbeeld:
   • een rekening van de reparatie of dokter
   • foto's van de situatie
   • een proces-verbaal van de politie (een officieel verslag van de politie van de gebeurtenis)
  • uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Let op: soms moet u naar de civiele rechter en soms naar de bestuursrechter. Wilt u meer informatie? Neem contact op met het Juridisch Loket.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.