Zelf een trouwlocatie kiezen

Wilt u zelf uw trouwlocatie kiezen? Neem contact op met de gemeente.

Download aanvraag huwelijk op locatie (pdf, 13 KB) Download contract huwelijk op locatie (pdf, 15 KB)

U kunt zelf kiezen waar u trouwt. Misschien wilt u trouwen op een plek waar u een bijzondere herinnering aan heeft. De gemeente moet toestemming geven voordat u op deze plek mag trouwen. De locatie moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Daarom is het verstandig op tijd contact op te nemen met de gemeente.

Als u buiten gaat trouwen op een openbare plek, dan moet u misschien ook een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen. U kunt via het Omgevingsloket checken of u een melding moet doen of een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) kan voor 1 dag een plaats aanwijzen als geschikte locatie voor het huwelijk of registratie van partnerschap. Voor dergelijke verzoeken is een procedure vastgesteld.

Zo vraagt u toestemming aan voor een eenmalige trouwlocatie:

 • U neemt contact op met de gemeente.

 Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dit kunt u meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door:
  • uw contactgegevens
  • locatie van het evenement
  • wanneer u het evenement wilt organiseren

Procedure

Voor het maken van een keuze voor een locatie kunt u gebruik maken van de checklist. In de checklist wordt gevraagd naar de voorzieningen op de locatie, waarmee u rekening moet houden in verband met de plechtigheid. Dit zijn onder andere een omkleedruimte voor de ambtenaar, geluidsinstallatie, tafel, etc. De checklist helpt u om deze zaken tijdig gereed te hebben. U voorkomt hiermee dat achteraf alsnog een andere locatie moet worden gekozen. In de checklist is ook de verplichting opgenomen om iemand aan te wijzen die de gasten helpt en die de ambtenaar burgerlijke stand ondersteunt bij zijn/haar taak.

Aanvraagformulier

Nadat u een keuze voor een locatie heeft gemaakt kunt een schriftelijk verzoek doen aan het college van B&W. In het verzoek staat onder andere welke locatie en welke datum/tijdstip uw voorkeur heeft. Het verzoek dient u samen met het contract minstens twee maanden voor de geplande datum in te dienen. Het aanvraagformulier wordt op verzoek toegezonden. De gemeente beoordeelt na ontvangst van het aanvraagformulier en het contract de locatie op geschiktheid. Het contract is daarom onder voorbehoud. Het college van B&W moet nog definitief toestemming geven. Zodra het college van B&W een besluit heeft genomen krijgen het bruidspaar en de beheerder hiervan een bevestiging.

Contract

Voor het bruidspaar of de partners is er een contract dat zij samen met de beheerder van de locatie moeten invullen. Met dit contract maakt u duidelijke afspraken met deze beheerder. Het geeft de gemeente ook wettelijk de mogelijkheid om het huwelijk of registratie op locatie uit te voeren.

Kosten trouwen op locatie

Bij een huwelijk op locatie worden de kosten die normaal berekend worden voor een huwelijk in de trouwzaal ook in rekening gebracht. Hiernaast kunnen er voor het gebruik van de locatie extra kosten in rekening worden gebracht door de beheerder van de locatie.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.