Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan

Informatie:

In Nederland kunt u alleen officieel trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan bij de gemeente. Na alleen een religieuze ceremonie bent u niet officieel getrouwd. Alleen een dienst in bijvoorbeeld een kerk of een moskee is dus niet genoeg.

Let op! Niet alle landen erkennen het homohuwelijk of geregistreerde partnerschappen uit andere landen. De rechten van de geregistreerde partners verschillen van land tot land.

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Meld uw plannen bij de gemeente. U doet dit uiterlijk 2 weken van tevoren.

Inloggen met DigiD Melding huwelijk of partnerschap Afspraak melding maken Download aanvraag huwelijk op locatie (pdf, 13 KB) Download contract huwelijk op locatie (pdf, 15 KB)

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, meldt u uw plannen bij de gemeente. Met de gemeente maakt u afspraken over het sluiten van het huwelijk of het registreren van het partnerschap. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie eruit zal zien.

Bij het sluiten van het huwelijk of het registreren van uw partnerschap heeft u getuigen nodig. Er moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn. De getuigen moeten meerderjarig zijn.

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, doet u dit automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Ook als u niet in Nederland woont, kunt u hier trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U of uw partner moet dan wel ingeschreven staan in de Basisregistratie Personenregister (BRP). Woont u allebei niet in Nederland? Neem dan contact op met de gemeente Den Haag

Bent u getrouwd buiten Nederland? Zorg dat de gemeente dit registreert in de BRP.

Let op!

Voor betaalde of kosteloze huwelijken geldt er een maximum aantal personen in de raad-/trouwzaal van het gemeentehuis of de trouwzaal van het oude stadhuis:

 • voor betaalde huwelijken in het gemeentehuis geldt er een maximum van 100 personen, waarvan 65 zitplaatsen (inclusief bruidspaar, babs, getuigen en eventueel fotograaf);
 • voor betaalde huwelijken in het oude stadhuis geldt een maximum van 40 personen, waarvan 30 zitplaatsen (inclusief bruidspaar, babs getuigen en eventueel fotograaf);
 • voor kosteloze huwelijken op dinsdag geldt een maximum van 15 personen (inclusief bruidspaar, babs, getuigen en eventueel fotograaf).

De voorwaarden om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent niet met iemand anders getrouwd.
 • U heeft niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.
 • U bent niet te dicht verwant aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus.
 • U staat niet onder curatele. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

De gemeente controleert of u mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag aangaan.

Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de gemeente uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.

U kunt uw plannen al 1 jaar voor uw trouwdag of partnerregistratie melden. Meld het uiterlijk 2 weken van tevoren. Moet u bij de gemeente documenten aanleveren die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen zijn.

Zo meldt u dat u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan:

 • Neem contact op met de gemeente waar u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan.
 • Neem contact op met de gemeente Den Haag als u allebei niet in Nederland woont.

Let op!

Stelt u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap uit? En zit er 1 jaar of langer tussen uw melding en uw nieuwe trouwdatum? Neem contact op met ons voor het verkrijgen van een formulier om uw voornemen nogmaals te bevestigen. Anders kunt u niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. 

Indien u 2 weken voor de geplande huwelijksdatum uw huwelijk annuleert of wijzigt, worden extra kosten in rekening gebracht.

Huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap

 • Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur: € 365,00
 • Maandag t/m vrijdag op andere dan de hiervoor genoemde uren: € 430,00
 • Zaterdag: € 1.020,00
 • Per gemeente-getuige: € 30,00
 • Annulering/wijziging binnen 14 dagen voor de geplande huwelijks-/partnerschapsdatum: € 75,00
 • Dinsdag om 09.00 en 09.30 uur kosteloze huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap mits 1 van beide echtgenoten of partners woonachtig is in de gemeente Tholen

Trouwboekje

 • Trouwboekje/partnerschapsboekje, gewone uitvoering: € 20,00
 • Trouwboekje/partnerschapsboekje, luxe uitvoering: € 47,00
 • Het in behandeling nemen van een verzoek tot de benoeming van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor 1 dag € 112,50 (beëdigd)
 • Het in behandeling nemen van een verzoek tot de benoeming van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor 1 dag € 200,00 (niet beëdigd)
 • Uittreksel Burgerlijke stand € 16,60
 • Eventueel uittreksel van een eerder ontbonden huwelijk/geregistreerd partnerschap: € 16,60