Grafonderhoud

De gemeente zorgt voor het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats. Zo blijven de paden netjes en toegankelijk. De graven en de grafstenen moet u zelf onderhouden.

De gemeente voorziet in de algen- en mosbestrijding van gedenktekenen. Daarnaast verzorgt de gemeente het aanvullen van grond in het geval van verzakkingen bij graven. De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking op het graf behoorlijk te onderhouden of te herstellen. Hiertoe behoort ook het onderhoud van de letters en andere figuren op het gedenkteken, het indien nodig opnieuw stellen of herstellen van het gedenkteken en de zorg van de grafbeplanting.

Grafbedekking en beplanting

Op ieder graf mag u beplanting en/of een gedenkteken plaatsen. Voor het aanbrengen van beplanting en/of een gedenkteken op het graf heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Een gedenkteken moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een steenhouwer/ begrafenisondernemer kan u hierin goed adviseren en kan voor u de vergunning aanvragen.

U kunt altijd - zonder hiervoor een vergunning aan te vragen - bloemen, los of in een vaas, op het graf zetten. Verdorde bloemen en planten worden door de beheerder weggehaald.

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente.