Begraven en cremeren in de gemeente Tholen

Wellicht heeft u er al eens over nagedacht of misschien bent u er plotseling mee geconfronteerd. Bij een overlijden moet van alles geregeld worden in een zeer korte tijd. Op dat moment staat uw hoofd er eigenlijk niet naar, maar moeten er belangrijke keuzes gemaakt worden. Het is goed om te weten wat de mogelijkheden zijn voor begraven of asbestemmingen voordat u hier een beslissing over moet nemen. Bespreek als het nog kan met uw partner of familie hoe u de plechtigheid geregeld wilt hebben. Dat geldt niet alleen voor de keuze tussen begraven of cremeren, maar ook voor de keuze tussen een particulier of algemeen graf of misschien wel asverstrooiing of het plaatsen van een asbus. Op deze pagina en in de folder kunt u hierover informatie vinden.

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u. De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Meestal regelt de begrafenisondernemer de begrafenis, maar u kan het ook zelf regelen.

Een algemeen graf wordt voor 15 jaar in gebruik gegeven. Het gebruiksrecht van dit algemene graf kan niet worden verlengd. Na 15 jaar kan de gemeente besluiten het graf opnieuw in gebruik te nemen. De gemeente bepaalt wie in het graf wordt begraven.

Op een algemeen graf kunt u ook een grafbedekking plaatsen of beplanting aanbrengen. Na deze periode krijgt de contactpersoon bericht dat de grafbedekking op enig moment moet worden verwijderd. Als de grafbedekking niet door de nabestaanden wordt verwijderd zal de gemeente de grafbedekking verwijderen en afvoeren.

De uitgiftetermijn van een particulier graf bedraagt 30, 40 of 50 jaar. Na deze tijd kan het recht steeds verlengd worden met 10 jaar. Het recht wordt toegekend aan één persoon – de rechthebbende - die ook bepaalt wie er in het graf wordt begraven en of er een grafsteen of beplanting op het graf wordt gezet. Wanneer deze persoon overlijdt, of wanneer hij het recht niet meer wenst te bezitten, kan het recht worden overgeschreven op een andere persoon of teruggegeven worden aan de gemeente.

Bij de uitgifte van een particulier graf, kunt u direct één van de naastgelegen particuliere graven reserveren voor uw naaste familie. Deze mogelijkheid geldt alleen voor familieleden in de eerste graad van bloedverwantschap. (ouders en kind(eren)).

Op veel begraafplaatsen zijn speciale gedeelten voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Een kindergraf is kleiner dan een normaal graf en wordt ook voor 30, 40 of 50 jaar uitgegeven. De overige bepalingen voor een kindergraf zijn hetzelfde als voor een particulier graf, alleen is er een verschil in de tarieven.

Op het overgrote deel van de begraafplaatsen in de gemeete Tholen wordt er enkeldiep begraven. Op de uitbreidingen van de begraafplaatsen wordt op sommige begraafplaatsen dubbeldiep begraven.

Toestemming voor begraven of cremeren

U vraagt toestemming aan de gemeente als de persoon door natuurlijke oorzaak is overleden. U hebt hiervoor een verklaring nodig van een arts of een lijkschouwer.

Is de overledene door een onnatuurlijke oorzaak gestorven? Bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf? Dan vraagt u eerst toestemming aan de officier van justitie. Daarna vraagt u toestemming aan de gemeente.

Uitstel voor begrafenis of crematie

U kunt uitstel van de begrafenis of crematie vragen in bijzondere situaties:

 • familieleden moeten uit het buitenland komen
 • het lichaam moet onderzocht worden vanwege een misdrijf
 • slechte lichamelijke toestand van de moeder van een kind dat doodgeboren of kort na geboorte overleden is

Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren.

Begraaf- en bezoektijden

Begraven, bijzetten en verstrooien kan in principe van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 uur en 16.00 uur. Alle begraafplaatsen zijn te bezoeken tussen zonsopgang en zonsondergang.

Tarieven

Om de kosten van het in stand houden en onderhouden van de begraafplaatsen te dekken heft de gemeente de zogenoemde 'lijkbezorgingsrechten'. Dit zijn bijvoorbeeld de rechten die in rekening worden gebracht voor het verkrijgen van (een recht op) een particulier graf, of het gebruiksrecht op een algemeen graf.

Uitvaartverzekering

Steeds meer personen sluiten een uitvaartverzekering af om de kosten van een uitvaart te kunnen betalen. Het is raadzaam om na te gaan welke kosten door deze verzekering worden gedekt, omdat dit per maatschappij kan verschillen.

Gebruiksrechten

Leges verschuldigd voor het verlenen van uitsluitend recht op een:

 • Enkel graf: € 1.545,- voor een periode van 30 jaar
 • Enkel graf: € 2.060,- voor een periode van 40 jaar
 • Enkel graf: € 2.575,- voor een periode van 50 jaar
 • Dubbel graf: € 3.090,- voor een periode van 30 jaar
 • Dubbel graf: € 4.120,- voor een periode van 40 jaar
 • Dubbel graf: € 5.150,- voor een periode van 50 jaar
 • Urnengraf voor maximaal 2 asbussen: € 1.050,- voor een periode van 30 jaar
 • Urnengraf voor maximaal 2 asbussen: € 1.400,- voor een periode van 40 jaar
 • Urnengraf voor maximaal 2 asbussen: € 1.750,- voor een periode van 50 jaar
 • Kindergraf voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar: € 516,- voor een periode van 30 jaar
 • Kindergraf voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar: € 688,- voor een periode van 40 jaar
 • Kindergraf voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar: € 860,- voor een periode van 50 jaar
 • Kindergraf voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar: € 765,- voor een periode van 30 jaar
 • Kindergraf voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar: € 1.020,- voor een periode van 40 jaar
 • Kindergraf voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar: € 1.275,- voor een periode van 50 jaar

Leges verschuldigd voor het verlenen van 15 jaar gebruiksrecht voor een algemeen graf: € 880,-

Leges voor het verlengen van de grafrechten (niet mogelijk bij een algemeen graf) voor een periode van 10 jaar op een:

 • Enkel graf: € 516,-
 • Dubbeldiep graf: € 516,-
 • Urnengraf voor maximaal 2 asbussen: € 345,-

Leges voor het verlengen van het gebruiksrecht van een eigen kindergraf per jaar:

 • Kindergraf voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar: € 17,20
 • Kindergraf voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar: € 25,80

Leges voor het verlengen van het gebruiksrecht, bij gelijkschakeling in verband met de minimale grafrusttermijn, per jaar:

 • Enkel graf: € 51,60
 • Dubbeldiep graf (verlengen beide graflagen): € 51,60
 • Urnengraf voor maximaal twee asbussen: € 34,50

Begraven

Leges verschuldigd voor het begraven van een lijk van een persoon van:

 • 13 jaar en ouder (maandag to en met vrijdag): € 675,-
 • 13 jaar en ouder (zaterdag): € 810,-
 • 0 tot en met 6 jaar (maandag tot en met vrijdag): € 225,-
 • 0 tot en met 6 jaar (zaterdag): € 375,-
 • 7 tot en met 12 jaar (maandag tot en met vrijdag): € 335,-
 • 7 tot en met 12 jaar (zaterdag): € 485,-

Leges verschuldigd voor het plaatsen/bijzetten van een urn (maandag tot en met vrijdag): € 370,-

Leges verschuldigd voor het plaatsen/bijzetten van een urn (zaterdag): € 520,-

Grafbedekkingen, urnennisbedekking en onderhoud

Leges verschuldigd voor het verlenen van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van grafbedekking: € 120,-

Opgraven en ruimen

 • Leges verschuldigd ruimen van graven op verzoek rechthebbende: € 675,-
 • Leges verschuldigd voor het opgraven van een asbus en/of overbrengen naar een ander urnengraf: € 515,-

Diversen

 • Leges verschuldigd voor het inschrijven en/of overboeken van persoonsgegevens in een daartoe bestemd register: € 33,-
 • Leges verschuldigd voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer: € 215,-
 • Leges verschuldigd voor het verstrooien van as: € 375,-
 • Leges verschuldigd voor het luiden van de klok per begrafenis of bijzetting, de leges per keer bedragen:
  • Bij één keer luiden € 40,-
  • Bij twee keer luiden: € 80,-
  • Bij drie keer luiden: € 120,-