As verstrooien

Na een crematie krijgen nabestaanden de as van de overledene niet meteen mee. De asbus met daarin de as moet minimaal 1 maand bewaard blijven. De urn blijft op het crematorium. Daarna mag u zelf beslissen wat u met de as wilt doen. U kunt bijvoorbeeld de as verstrooien, mee naar huis nemen of laten bijzetten in een urnenmuur.

Wilt u de as verstrooien? U mag geen overlast veroorzaken. Daarnaast is het verboden de as te verstrooien op:

  • de verharde weg
  • gemeentelijke begraafplaatsen, alleen geoorloofd op de verstrooiingsplaatsen
  • crematoriumterreinen

Het is soms mogelijk een ontheffing op dit verbod te krijgen.

Asbestemmingen

U hoeft tijdens het regelen van de uitvaart nog geen beslissing te nemen over de bestemming van de as. De asbus kan namelijk gedurende een half jaar worden bewaard in de algemene nis van het crematorium. U kunt de asbus (laten) bijzetten op de begraafplaats of de as (laten) verstrooien op speciale gedeelten van een begraafplaats, de zogenoemde verstrooiingsplaatsen. U kunt kiezen voor een particuliere urnenplaats/urnengraf. De urnenplaatsen en -graven bieden plaats aan maximaal twee asbussen. De urnengraven worden uitgegeven voor 30, 40 of 50 jaar. Daarna kunt u de termijn iedere keer verlengen met 10 jaar.

U kunt er ook voor kiezen om de urn mee naar huis te nemen of te verstrooien op een andere plek dan de begraafplaats. In de gemeente Tholen kunt u overal de as verstrooien behalve op de verharde weg en sportvelden. U hebt hiervoor wel de toestemming van de eigenaar van de grond nodig, waarbij gelet zal worden op eventuele overlast voor anderen. Let op dat ook de gemeente of een andere overheid eigenaar van de grond kan zijn. Op de begraafplaatsen kunt u de as (laten) verstrooien op een speciaal gedeelte van de begraafplaats. Op het verstrooiingsveld kunt u geen monument plaatsen, omdat hier meerdere verstrooiingen plaatsvinden.

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

De gemeente beslist binnen 2 weken over uw aanvraag. Als de gemeente de beslissing niet binnen 2 weken neemt, krijgt u de ontheffing automatisch.