Achterhalen rechthebbenden begraafplaatsen

Gemeente Tholen is bezig met het actualiseren van de begraafplaatsadministratie. Ook wil de gemeente ongelijkheid tussen graven voorkomen. Daarom is gemeente Tholen gestart met een zoektocht naar de rechthebbenden van de begraafplaatsen in Scherpenisse, Oud-Vossemeer en Sint-Annaland. Rechthebbenden of belanghebbenden wordt gevraagd om de benodigde gegevens door te geven. 

Inloggen met DigiD Registratie begraafplaatsadministratie

Graven waarvan wij geen actuele gegevens hebben zijn gemarkeerd op de kaarten die u op deze pagina kunt raadplegen. Ook een namenlijst en veel gestelde vragen met beantwoording ervan, kunt u hier inzien. Bent u rechthebbende of wilt u rechthebbende worden van een gemarkeerd graf, dan vragen wij u om uw gegevens in te vullen. Klikt u hiervoor op de knop 'Registratie begraafplaatsadministratie'.

Regeling grafrecht

Het is belangrijk dat er van elk graf een rechthebbende (of in geval van algemene graven een gebruiker) bekend is. Zo kan er in geval van calamiteiten altijd contact gezocht worden met de nabestaanden van de overledenen. Ook vervallen grafrechten als er niet binnen één jaar na het overlijden van de oorspronkelijk rechthebbende een nieuwe rechthebbende wordt aangemeld. Door verhuizing kunnen gegevens ook niet meer actueel zijn, waardoor de gemeente rechthebbenden niet meer kan aanschrijven. Van een aantal graven zijn de grafrechten verlopen. De gemeente wil de nabestaanden in de gelegenheid stellen om de grafrechten opnieuw vast te leggen.

Aanspraak maken op grafrechten

Nabestaanden of belanghebbenden die dat willen, hebben een jaar de tijd om te reageren. Als we binnen één jaar na publicatiedatum geen aanmeldingen voor een graf hebben gekregen, wordt de grafbedekking verwijderd.

Heeft u specifieke vragen dan kunt u dit tijdens de registratie aangeven. Veel extra informatie en antwoorden op veel gestelde vragen worden ook nog eens apart op deze pagina weergegeven. Uiteraard is telefonisch contact ook mogelijk.