Filmopnamen maken

U moet in ieder geval een vergunning aanvragen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • er zullen veel mensen bij de opnamen aanwezig zijn
 • de opnamen zullen ’s nachts of ’s ochtends vroeg plaatsvinden
 • voor de opnamen moet u straten afzetten
 • voor de opnamen gaat u grote constructies plaatsen

Verder kan het zijn dat u ook om andere redenen een vergunning moet aanvragen. Bijvoorbeeld als acteurs uniformen van hulpinstanties gaan dragen.

U mag op straat filmen voor een film of televisieprogramma. Voor een kleine productie doet u een melding bij de gemeente. Voor een grote productie vraagt u een vergunning aan bij de gemeente via het Omgevingsloket.

U mag in de gemeente opnamen op straat maken voor een film of televisieprogramma. Overleg altijd met de gemeente over de opnamen.

Is het een productie met een kleine filmploeg en weinig camera's? Dan doet u een melding bij de gemeente.

Is het een grote productie met meerdere camera's? Dan moet u meestal een vergunning aanvragen.

Zo vraagt u een vergunning aan of doet u een melding voor het maken van filmopnamen:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen of dat u alleen een melding hoeft te doen. Dit kunt u meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft door:
  • hoe u heeft overlegd met omwonenden en wat u daarmee heeft gedaan
  • waar u precies wilt gaan filmen
  • wanneer u precies wilt gaan filmen

Voor een kleine productie meldt u de opname uiterlijk 2 weken voordat u begint. Voor een grote productie vraagt u de vergunning voor de filmopname 8 weken voor u begint aan.

Voor een kleine productie meldt u de opname uiterlijk 2 weken voor de filmopname begint.

Voor een grote productie vraagt u de vergunning 8 weken voor de filmopname begint aan.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Daarmee laat u de gemeente weten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Doe dat binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar uw aanvraag en neemt opnieuw een beslissing.

Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u aan de rechtbank vragen of de gemeente een goede beslissing heeft genomen. Dat heet ‘in beroep gaan’.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.