Een pand van de gemeente gebruiken

Het is mogelijk om voor korte of langere tijd gebruik te maken van gemeentelijke gebouwen. Bijvoorbeeld door een welzijnsinstelling of voor het organiseren van een cultureel evenement. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie.

De gemeente verhuurt gebouwen aan culturele instellingen en welzijnsinstellingen. U maakt met de gemeente afspraken over het gebruik van het pand.

Het is ook mogelijk om een eenmalige activiteit zoals een evenement of een tentoonstelling te organiseren. U moet soms speciale maatregelen nemen of een vergunning aanvragen.

Zo vraagt u toestemming voor het gebruik van een pand van de gemeente:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • Wilt u het gemeentepand eenmalig gebruiken? Dan geeft u door:
  • het adres van het gebouw dat u wilt gebruiken
  • waarom u het gebouw nodig heeft
  • wanneer en hoe laat u het gebouw wilt gebruiken
  • de gemeente informeert u verder over de mogelijkheden
 • Wilt u gemeentepand voor langere tijd huren? Dan heeft u nodig:
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs
  • een beschrijving van de gewenste activiteiten
  • eventueel: een bewijs dat u betrokken bent bij de betreffende instelling

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.