Visie definitie slogan

De effecten van het beleid van de gemeente moeten op materieel en immaterieel gebied positief merkbaar zijn voor de huidige generatie en voor de volgende generaties. Negatieve effecten van beleid schuiven we niet door naar volgende generaties of naar ons omliggende gebieden waar ook in de wereld. De gemeente kijkt nadrukkelijk naar de effecten van het beleid op de toekomst en de omgeving.

Wij houden ons aan de . In het gemeentelijk milieubeleidsplan 2010-2015 hebben we deze definitie naar de Thoolse situatie vertaald: "Een duurzame ontwikkeling voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties in gevaar te brengen, zoals eerder al aangegeven “waar ook in de wereld’. Dit om in hun behoefte te voorzien".

Als we deze definitie op zijn Thools herformuleren op basis van de Thoolse visie op duurzaamheid komen we tot de volgende definitie: "Door goed rentmeesterschap gaan we als gemeente zuinig en zorgvuldig om met mens, milieu en middelen. We proberen een gezonde, veilige en schone leefomgeving te creëren, niet alleen voor onze huidige inwoners, ook voor toekomstige inwoners."

De gemeente geeft dus expliciet aandacht aan duurzaamheid bij al haar beleid en handelingen. Dit gebeurt in de rollen van initiator, stimulator, facilitator en regisseur.

“People Planet Profit” (de drie P's) is een begrip uit de duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu/natuur) en profit (opbrengst/winst, markt), die we op harmonieuze wijze willen combineren.

Als de combinatie niet harmonieus is, lijden de andere elementen hieronder. Als bijvoorbeeld winst te veel prioriteit krijgt, worden mens en milieu hiervan de dupe, bijvoorbeeld door slechte arbeidsomstandigheden of vernietiging van de natuur. Andersom ziet dit denkbeeld ook het winstkenmerk als essentieel onderdeel van ontwikkeling dat we niet mogen verwaarlozen. Ondernemingen adopteren de drie P’s als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg in 2002 verving het woord profit door prosperity (welvaart) om zodoende naast economische winst ook de maatschappelijke winst in de afwegingen te betrekken.

Wij vinden dat extra nadruk op planet/de aarde en het milieu moet komen te liggen, omdat duurzaamheid en bewustwording het hoofdthema vormen.

In dit project gaat het over bewustwording en gedrag, daarom hebben we een eigen slogan bedacht Tholen Bewust Duurzaam en voegen we de landelijke slogan “IEDEREEN DOET WAT­. als ondertitel toe.