Klimaatadaptatie

Doel

Met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) willen we in 2050 klimaat adaptief zijn. Om zover te komen moeten we onze leefomgeving en ons gedrag aanpassen. Om iedereen te motiveren om in actie te komen hebben we de volgende Kernboodschap geformuleerd:

Kernboodschap

Het klimaat verandert, Zeeland verandert mee. We hebben vaker te maken met extreem weer en dit heeft gevolgen voor ons en onze omgeving. Om hiermee om te gaan, kan elke Zeeuw iets doen. Dit is het moment om in actie te komen!

Toelichting

Dat is nodig, want klimaatverandering is overal om ons heen merkbaar. De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en we hebben vaker te maken met extreem weer. Er zijn meer plensbuien en in hete zomers verdroogt de grond. Klimaatverandering heeft ook een negatieve invloed op onze gezondheid.
We willen verdere opwarming voorkomen. Bijvoorbeeld door zuiniger te zijn met energie. Tegelijk kunnen we ons ook aanpassen aan het veranderende klimaat. Dan zijn de gevolgen ervan minder groot. Een goede, luchtige bodem houdt water vast, voor droge tijden. Bomen geven schaduw. Een groene tuin of straat vangt regenwater goed op en zorgt voor verkoeling.

Gesloten gordijnen en dichte ramen houden overdag de warmte buiten en genoeg drinken voorkomt oververhitting.
Het veranderende klimaat raakt onze inwoners van Tholen. Iedere inwoner kan ook iets doen! Via regionale acties van de provincie, het waterschap of gemeenten, gezamenlijke initiatieven van buurtbewoners of ondernemers, het planten van een Zeeuws knoopje in de tuin. Zo dragen we allemaal bij aan een klimaatbestendig Zeeland.

Activiteiten (wat hebben we gedaan/doen we en gaan we doen – periode 22/23)

  1. het project de Bierensstraat-Weststraat wordt in 2023 afgerond. Met dit project verkleinen we de kans op wateroverlast;
  2. verspreid over de gemeente zijn in 2022 kleine maatregelen uitgevoerd, waardoor tijdens extreme neerslag water over straat gemakkelijker naar sloten of wadi's stroomt (Raadhuisstraat in Oud-Vossenmeer, Bloemenbuurt in Sint-Maartensdijk, Groot Verréhof in Tholen en Maria van Nassaustraat in Scherpenisse);
  3. in de Regentessestraat (Tholen) en de Burgemeester Baasstraat (Sint-Annaland) vinden herinrichtingsprojecten plaats, waardoor tijdens extreme neerslag het water minder snel tot overlast leidt. Ook het park Smerdiek-West krijgt een opvang en afvoerfunctie. In de Hoenderweg (Sint-Annaland), de Gildenstraat en de Minneputtenstraat (Tholen) vinden kleine optimalisaties plaats;
  4. uitdeelactie: uitdelen van boompjes in 2021, 2022 en 2023 (zie ook biodiversiteit);
  5. tegelwippen (zie ook biodiversiteit);
  6. blauwe tegels in openbaar gebied geven aan waar we water over straat afvoeren;
  7. verhuispakket aanbieden in combinatie met biodiversiteit;
  8. verzorgen van een klimaatwandeling;
  9. vervolgen onderzoek wateroverlast Oud-Vossenmeer (Molenstraat, Onder de Molen en Patrijzenweg) en Poortvliet in samenwerking met waterschap Scheldestromen;
  10. tenslotte rollen we in Zeeland breed een labelsystematiek uit, waarbij we de “klimaat adaptiefheid” van de openbare ruimte kunnen scoren en de verbeteringen in beeld kunnen brengen. Deze labelsystematiek is in eerste instantie alleen toegankelijk voor de interne organisatie.