Duurzame recreatie

Doel

Wij zetten in op duurzaam recreëren. Onze ambitie is om een duurzame toeristische bestemming te worden. Duurzaam toerisme betekent toerisme met weinig negatieve gevolgen voor de lokale bevolking, de natuur en het milieu, op de korte en lange termijn. Met duurzaam toerisme streven we er naar, dat vooral de lokale bevolking in economische zin de vruchten plukt. Toerisme draagt positief bij aan de omgeving en de samenleving.

Kernboodschap

Rust en ruimte zijn in balans met het aantal bezoekers, zoals wandelaars en fietsers, die geïnteresseerd zijn in de natuur en (cultuur)historie van de gemeente Tholen.

Toelichting

We streven naar een verhoging van het aantal overnachtingen en zeker ook naar kwaliteitsverbetering en verduurzaming van voorzieningen. We maken verantwoord gebruik van het landschap. Ondernemers zijn veelal intrinsiek gemotiveerd en in staat om de exploitatie op een duurzame, circulaire wijze te laten plaatsvinden.

Activiteiten (wat hebben we gedaan/doen we en gaan we doen – periode 22/23)

  1. wij investeren in duurzame voorzieningen langs fiets- en wandelroutes, zoals laadpalen voor elektrische fietsen en circulaire bankjes’;
  2. de havens streven ernaar ieder jaar het Blauwe Vlag keurmerk te behalen;
  3. in samenwerking met agrarische bedrijven proberen we meer bloemenranden te realiseren;
  4. bij de planvorming om een aanmeerlocatie voor riviercruises te realiseren, betrekken we de aanleg van walstroom;
  5. om stappen te zetten voor een nog meer duurzame toeristische bestemming en dit ook meer uit te dragen, overwegen we deelname aan het behalen van een keurmerk op dit gebied;
  6. het meer zichtbaar en beleefbaar maken van de 'Verdronken stad Reymerswael’ zet naast beleving ook in op verbetering van waterveiligheid, behoud/verbetering van natuur en behoud/verbetering van erfgoed. Een mooi voorbeeld van positieve bijdrage van toerisme aan omgeving en samenleving. Bovendien maakt de Verdronken stad Reymerswael een belangrijk onderdeel uit van het Geopark Schelde Delta (Unesco) in oprichting;
  7. uitgangspunt is het huidig beleidsplan toerisme & recreatie 'van basis naar beleving’;
  8. de groei van het toerisme moet in balans zijn met het behoud van de unieke Thoolse kenmerken (Thools DNA) authenticiteit, weidsheid en ongereptheid;
  9. in het te actualiseren beleidsplan toerisme & recreatie is verdere verduurzaming van het toerisme een belangrijk uitgangspunt;
  10. draagvlak voor toerisme onder inwoners is belangrijk om de impact van het toerisme te meten. Daarom is als herhaling van 2019 ook in 2022 een onderzoek uitgevoerd. De resultaten gebruiken we als basis voor de actualisatie van het beleidsplan.