Duurzaam vervoer

Doel

De wereld verandert snel en biedt veel kansen. De gemeente Tholen wil deze kansen voor duurzame vervoer benutten. Duurzame mobiliteit betekent dat we ons verplaatsen zonder invloed op het milieu. Bij de uitdaging voor duurzame mobiliteit zoeken we naar een evenwicht tussen de thema’s bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat.

Kernboodschap

De gemeente Tholen stimuleert met duurzame mobiliteit een toekomstbestendige manier van vervoer. Verplaatsingen hebben hierdoor geen invloed op het milieu en doen we in Tholen bewust duurzaam. We stimuleren een vervoersmanier dat eigenlijk geen invloed heeft op het milieu.

Toelichting

Verplaatsingen zijn een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven, zeker in een plattelandsgemeente als Tholen. We moeten naar het werk, naar de supermarkt en gaan op visite bij familie en vrienden. Hiervoor gebruiken we auto’s, bussen, fietsen en andere vormen van vervoer.

Veel van deze verplaatsingen hebben een nadelig effect op het milieu. Denk aan de verbranding van fossiele brandstoffen, de productie van voertuigen en ook door randzaken rondom vervoer, zoals het aanleggen van wegen en het onderhoud hiervan.

In het Klimaatakkoord staan afspraken over verduurzaming van de mobiliteit. Centraal staan verduurzaming van personenmobiliteit (elektrisch of waterstof) en zero-emissie openbaar vervoer. Wij werken mee aan de Regionale Energie Strategie (RES), waarin we samen inzetten op onder meer duurzame oplossingen voor mobiliteit. De uitwerking hiervan komt terug in de Regionale Mobiliteitsstrategie en de Regionale Agenda Laadinfrastructuur (RAL). Die zorgen er voor dat er ook in Tholen tijdig voldoende laadpunten komen voor elektrische voertuigen. We staan open voor experimenten met waterstof. Verder stimuleren we initiatieven voor het aanbieden van deelauto’s en deelfietsen.

Naast personenmobiliteit moet ook de logistiek verduurzamen. We volgen initiatieven bij andere gemeenten in de provincie om de stap naar zero-emissie te kunnen zetten bij bevoorrading van winkels en afleveringen van bezorgdiensten.

Manieren om mobiliteit te verduurzamen

 

Vermijden is verminderen

Voorkomen is beter dan genezen. Door minder te verplaatsen en onnodige verplaatsingen te vermijden, dragen we allemaal bij aan het milieu. Thuiswerken, online vergaderen en boodschappen laten bezorgen zijn enkele moderne oplossingen.

Bij aanleg, reconstructie en onderhoud van wegen gebruiken we duurzame materialen op basis van circulair gebruik van grondstoffen.

Vervoer delen

Door vervoer te delen zijn er minder voertuigen op de weg en zorgen we voor minder belasting van het milieu. Carpoolen, deelauto’s en gebruikmaken van het openbaar vervoer zijn goede oplossingen.

Schonere alternatieven

Sommige vervoersmiddelen stoten meer uit dan anderen. Laat de auto staan en pak wat vaker de fiets of de benenwagen. Toe aan een nieuwe auto? Ga voor een elektrische. En op vakantie hoeft echt niet altijd met het vliegtuig. Een vakantie in eigen land of met de trein zijn prima alternatieven!

Duurzaam vervoer stimuleren

Wij dagen werkgevers uit om duurzaam vervoer bij medewerkers te stimuleren. Dit kan een werkgever doen door bijvoorbeeld een OV-abonnement te betalen of een financiële vergoeding te geven voor groen vervoer.

Activiteiten (wat hebben we gedaan/doen we en gaan we doen – periode 22/23)

Elektrisch rijden

Wij stimuleren inwoners om elektrisch te gaan rijden door de markt de ruimte te geven voor het plaatsen van laadpalen. Daarnaast geven we ruimte door kabelgoten in het trottoir toe te staan en te faciliteren.

Carpoolen

Carpoolen is van alle tijden. Naast een financieel voordeel heeft het ook voordelen voor het milieu. In Tholen willen we carpoolen stimuleren door veilige carpoolplekken aan te leggen.

Deelvervoer

Auto’s staan ongeveer 90 procent stil. We streven er naar het aantal auto’s in de gemeente te reduceren tot één per gezin en stimuleren het gebruik van deelauto's.
Het openbaar vervoer willen wij aantrekkelijker maken en het gebruik van de fiets willen we meer stimuleren. Meer fietsgebruik zorgt voor een goede bereikbaarheid van voorzieningen, is beter voor de gezondheid van mensen en draagt bij aan doelstellingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid en leefbaarheid. De opkomst van snellere fietsen, zoals de e-bike en de speed pedelec groeit in de toekomst. Ook de coronapandemie, zorgde voor een toename van het fietsgebruik.

Innovaties als ‘Mobility as a Service’ en digitale systemen om deelfietsen per app van het slot te halen, zorgen er voor om mensen sneller op de fiets krijgen. De ontwikkeling naar mobiliteitshubs biedt kansen door in de locatiekeuze hier een meerwaarde aan te geven voor leefbaarheid, bereikbaarheid van voorzieningen en sociale cohesie. Dus kiezen we voor een locatie die een overstappunt vormt en de mogelijkheid biedt om hier bijvoorbeeld te verblijven (horeca/winkels) of te vergaderen. Ook zijn er laadvoorzieningen om ondertussen de elektrische auto of fiets/scooter op te laden. Ook bieden we de mogelijkheid om gebruik te maken van een deelauto of deelfiets.

Zeeuws toekomstbeeld Fiets

Samen met de provincie en de verschillende gemeenten protomen wij de fiets. De partijen onderschrijven de volgende in het rapport Fietz opgenomen ambitie: “Om met de fiets een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de Zeeuwse ruimtelijke en maatschappelijke opgaven zetten we in op een maximalisatie van het fietsgebruik in Zeeland, waarbij de fietsveiligheid behouden blijft en bij voorkeur verbetert.”

Partijen streven naar het behalen van onderstaande 3 indicatoren als concretisering van de ambitie:

  1. toename aantal fietskilometers (uitgaande van 2023) met 20 procent in 2030 en 40 procent in 2040;
  2. afname van het aantal fietsslachtoffers;
  3. bijdrage aan de afname van de CO2 uitstoot met 49 procent in 2030 (uitgaande van 2017, conform RES Zeeland).