Duurzaam ondernemen

Doel

We willen bedrijven stimuleren zo efficiënt mogelijk om te gaan met grondstoffen en energie om nadelige effecten op het milieu te beperken.

Kernboodschap

Duurzaam ondernemen is goed voor milieu en portemonnee en ook een manier om zich als bedrijf te onderscheiden.

Toelichting

Wij hebben jaren geleden al een grote stap gezet door cursussen duurzaam ondernemen te faciliteren onder de slogan Thools Ondernemen is Duurzaam Ondernemen (TODO). Daaraan hebben Thoolse bedrijven massaal meegedaan. Het ontstane netwerk heeft geleid tot de duurzaamheidskring Tholen.

Activiteiten (wat hebben we gedaan/doen we en gaan we doen – periode 22/23)

  1. op bedrijventerrein Welgelegen en Slabbecoornpolder onderzoeken we door het bureau WM3 wat de mogelijkheden zijn om collectief het terrein energieneutraal of zelfs energiepositief te maken door het plaatsen van zonnepanelen, accu’s en eventueel een warmtenet. Bedrijven hebben al een REC opgericht. Naast de onderzoeken zijn ook subsidies voor de uitvoering aangevraagd;
  2. op Welgelegen zetten we met de provincie Zeeland en Toogethr een mobiliteitsapp in de markt om carpooling en fietsen naar het werk te stimuleren en te belonen;
  3. in het beleidsprogramma op pagina 9 bij milieu, afval en circulaire ecenomie staat dat we na vele succesvolle uitbreidingen van de Thoolse bedrijventerreinen het nu tijd is om meer aandacht te geven aan de kwaliteit van de bedrijventerreinen in de breedste zin van het woord. Denk aan alle aspecten die te maken hebben met de bedrijfsinfrastructuur variërend van afval, beveiliging, inkoop tot werving van personeel. In veel gevallen zal het gaan om het bundelen van volumes en uitwisselen van kennis en kunde. Samenwerking zal dan ook het sleutelwoord zijn. We denken ook aan een soort community. Samen met het Ondernemers Overleg Tholen (OOT) en een adviesbureau onderzoeken we wat de wensen en behoeften zijn bij de ondernemers. We willen daarna starten met het oppakken en uitwerken van de meest prioritaire onderwerpen. We pakken pas een nieuw onderwerp op als een ander onderwerp is afgerond;
  4. bij aankoop van een bedrijfskavel zijn bedrijven verplicht om “zon op het dak” aan te brengen. Ook is bij de bouw van een bedrijfspand verplicht om milieubesparende technieken toe te passen die bedrijven op korte termijn kunnen terugverdienen. Zij moeten daarbij gebruik maken van de best beschikbare technieken. In vooroverleggesprekken met de initiatiefnemers wijzen we op deze aspecten.