Biodiversiteit

Doel

Het doel van onze campagne is om inwoners, ondernemers en bezoekers van Tholen in beweging te krijgen door zelf iets te doen tegen de afname van aantallen plant- en diersoorten. We gebruiken het woord “Biodiversiteit” niet direct, maar zetten in op de term “Vergroenen”, omdat dit begrijpelijker is, niet direct om uitleg vraagt en ook breder is (ook natuurinclusief bouwen). Ons nevendoel is om mensen bewust te maken van het belang van planten en dieren die van nature in onze gemeente voorkomen en hoe we die (meer) leefruimte kunnen bieden. Ook ligt er een sterke relatie met het thema klimaatverandering en hoe we ons aan de gevolgen daarvan kunnen aanpassen “door te vergroenen” en de rol die iedereen daarin zelf kan spelen.

Kernboodschap

Plant- en diersoorten verdwijnen en levende systemen raken verstoord. Iedereen kan iets doen om dit te verbeteren: Bouw en tuinier met en voor de natuur! Door gebouwen en omgeving groener te maken, overbodige verharding tegen te gaan en de manier van onderhoud aan te passen helpen we de natuur en maken we onze leefomgeving gezonder en mooier.

Toelichting

De natuur is een systeem dat zichzelf in stand houdt. Biodiversiteit is het systeem van flora en fauna dat elkaar voedt en waarbij organismen, planten en dieren een zelfregelend ecosysteem vormen. Hoe meer wij als mensen ingrijpen in dit systeem, hoe meer het ook afhankelijk wordt van onze acties om de cirkel rond te houden. Verlies aan biodiversiteit heeft nadelige gevolgen voor bijvoorbeeld voedsel, want ongeveer 35 procent van gewassen die nodig zijn voor ons voedsel, zijn afhankelijk van bestuivende insecten, zoals bijen en daar gaat het niet goed mee. Natuurinclusief bouwen is een verzamelterm voor tal van maatregelen en manieren om de natuur te integreren bij de bouw van woningen en andere gebouwen. Natuurinclusief bouwen bevordert de biodiversiteit en ons leefklimaat.

Door samen met onze inwoners meer groene ruimte in onze leefomgeving te brengen en daarin meer diversiteit aan te brengen, stellen we de natuur zelf in staat om een beter evenwicht te vinden.

Activiteiten (wat hebben we gedaan/doen we en wat gaan we doen – periode 22/23)

Biodiversiteit (waaronder ook natuurinclusief bouwen):

 1. natuuractiviteiten met scholen en natuurouders uitgevoerd:
  1. natuur(beheer) werkzaamheden in natuurgebied gemeentehuis;
  2. natuur(beheer) werkzaamheden Zwembad Haestinge uitgevoerd;
  3. natuurbeheerwerkzaamheden Dorpsbos Stavenisse;
  4. boomfeestdag in Stavenisse;
 2. aanplant bomen met LionsClub uitgevoerd;
 3. Uitdeelactie bomen: 4.500 (inheemse) boompjes uitgedeeld;
 4. bomenhub aangelegd en via deze hub 5.250 (inheemse) boompjes uitgedeeld;
 5. natuurspeelroute in Stavenisse aangelegd;
 6. de eerste 50 bomen van park Smerdiek-West aangeplant (wordt vervolgd in 2023);
 7. tegelwippen start van de campagne (wordt vervolgd in 2023);
 8. bordjes gemaakt en geplaatst "Dit veld met bloemen laat ons zoemen";
 9. ontwikkelen (voedsel)bosje Tholen (wordt vervolgd in 2023);
 10. herinrichting locatie Kloosterstraat Sint-Annaland, incl. Tiny Forest (aanleg in 2023);
 11. onderzoeksproject bloemrijk gazon uitvoeren (wordt vervolgd in 2023);
 12. renovaties en nieuwe aanleg groen in de openbare ruimte (wordt vervolgd in 2023);
 13. bomenhub opgestart, ondersteunen van acties;
 14. doneer-een-zaailing-dag(en) en uitdeeldagen boompjes (bomenhub) in voorjaar 2023: in totaal 5.250 (inheemse) boompjes vanuit de hub uitgedeeld;
 15. boomfeestdag in 2023 in Sint-Annaland;
 16. natuurbeheer dag(en) in 2023;
 17. diverse groenprojecten nieuwe aanplant en renovaties in 2023.