Relatie duurzaamheid met beleidsprogramma (samenvatting)

In het beleidsprogramma 2022-2026 “Samen leven, ruimte geven” waarin 15 opgaven zijn opgenomen staan veel acties die te maken hebben met duurzaamheid en die leiden tot een duurzamer Tholen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een gezonde groene leefomgeving en dus een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte, passend bij het veranderende klimaat. Daarnaast om ecologisch groenbeheer en vergroting van biodiversiteit. We gaan de bestaande woningvoorraad verduurzamen en ontzorgen mensen hierbij. We maken werk van het verminderen van afval en het inzamelen van grondstoffen. We richten bedrijventerreinen duurzaam in en maken bestaande terreinen duurzamer via parkmanagement. We bevorderen duurzaam vervoer en duurzame landschapsontwikkeling.

In de bijlagen vanaf pagina 15 in het beleidsprograma staat een volledige opsomming uit het beleidsprogramma van de 7 opgaven waarin duurzaamheid een rol speelt en de daarbij behorende actiepunten.